wymagania

Szczegółowe wymagania

na oceny z przedmiotów

 

przedmiot KLASY Gimn.
edukacja wczesnoszkolna I II III
j. polski IV V VI VII VIII III
j. angielski I II III IV V VI VII VIII III
j. niemiecki VII VIII III
j. hiszpański VII VIII
matematyka IV V VI VII VIII III
fizyka VII VIII III
chemia VII VIII III
geografia  V VII VIII III
biologia  V VII VIII III
przyroda IV VI
historia IV V VI VII VIII III
technika IV V VI
informatyka IV V VI VII VIII III
muzyka IV V VI VII
plastyka IV V VI VII VIII
religia I II III IV V VI VII VIII III
etyka I II III IV V VI VII VIII III
 WOS  VIII
 WF  IV  V  VI  VII  VIII  III  taniec