Dla Rodziców

procedury

Poradnik dla Rodziców

Epatia

Trening umiejętności społecznych

Rozpoczynamy nabór na zajęcia z Treningu umiejętności społecznych. Zapraszamy do udziału dzieci
z klas 1 – 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkoły podstawowej. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej,
 • nabywanie kompetencji społecznych,
 • nauka współdziałania w grupie,
 • uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
  z nimi,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego,
 • uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie,
 • stymulacja koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych.

Zajęcia rozpoczną się w październiku lub listopadzie (w momencie gdy utworzą się grupy).
Spotkanie będą odbywać się raz w tygodniu w czwartki w godzinach polekcyjnych (ustalane wspólnie na pierwszym spotkaniu z rodzicami).

Ilość miejsc jest ograniczona (grupy będą 4-osobowe), o uczestnictwie w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanie uczestnictwem w grupie należy zgłosić u Pani Psycholog lub Pedagog.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w Treningu Umiejętności Społecznych jest zapisanie się przez rodzica na równolegle prowadzone zajęcia dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców”.

Tematyka zajęć Szkoły dla Rodziców:

 • pogłębienie zrozumienia dziecka, jego uczuć, zachowania i potrzeb,
 • problematyka kar i nagród,
 • uczenie się formułowania  skutecznej pochwały,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • nabywanie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie,
 • przyglądanie się własnym potrzebom i stawianym sobie celom związanym z rodzicielstwem.

Szkoła dla Rodziców rozpocznie się w listopadzie. Zajęcia będą odbywać się w Domu św. Karola na ul. Pięknej 4 w Niepołomicach raz w tygodniu. Chęć uczestnictwa w zajęciach (po uprzednim zgłoszeniu dziecka na Trening Umiejętności Społecznych) rodzic może zgłosić telefonicznie: 12 281 5123 w dniach: poniedziałek (w godzinach 15:00 – 19:00) oraz środa i czwartek (w godzinach 8:00-12:00).

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Empatia”

wszyzglowy

Pasożyty skóry głowy- poradnik dla Rodziców – czytaj więcej

Deklaracje

Deklaracja uczestnictwa na zajęciach czwartej godz. w-f, języka obcego, wdż na rok szkolny 2020/2021

Dla obecnych klas III-V

Dla obecnych klas VI

Dla obecnych klas VII

 

Rezygnacja z WDŻ

rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach:

– oddziały przedszkolne:  od 2 marca do 3 kwietnia 2020 r.
– klasy pierwsze: od 2 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Karty zgłoszenia oraz  wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie uczniowskim szkoły,

– w poniedziałki, w godz.: 7.30 do 15.30,

-we wtorki, środy i czwartki, w godz.: 7.40 do 16.00

-w piątki, w godz.: 7.40 do 15.00

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).

Wnioski niekompletne lub niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na zaistniałą sytuację rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie podpisanych skanów lub zdjęć dokumentów w formie pdf na adres email: sekretariatsp2@sp-niepolomice.pl

Kartę zgłoszeniową lub wniosek można również włożyć do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku szkoły w  terminie  od 02.04.2020r. do 10.04.2020r.w godz.od 8.30-13.00

kontakt telefoniczny 736 364 994

 1. Druki rekrutacyjne do pobrania:

a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ– dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły*

Karta zgłoszenia

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły*

 Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 1. Szczegółowy Harmonogram Postępowania Rekrutacyjnego na rok szk. 2020/2021

 

 1. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

 

*przez obwód szkoły rozumie się obszar określony w załączniku do Uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

wersja do druku tutaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
09.09.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
10.09.2019r. Zebranie z rodzicami
21.09.2019r. Jarmark Kazimierzowski
08.10.2019r. Ślubowanie klas pierwszych
14.10.2019r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.10.2019r. Dyżur pedagogiczny – konsultacje dla rodziców
01.11.2019r. Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2019r. Narodowe Święto Niepodległości
16.12.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
17.12.2019r. Zebranie z rodzicami
20.12.2019r. Wigilie klasowe
23-31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2020r. Nowy Rok
2-3.01.2020r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
06.01.2020r. Święto Trzech Króli
14.01.2020r. Konferencja Klasyfikacyjna
27.01.2020r.-9.02.2020r. Ferie zimowe
04.03.2019r. Święto Patrona Szkoły
23.03.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
24.03.2020r. Zebranie z rodzicami
09-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21-23.04.2020r. Egzamin Ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych
04.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
01.05.2020r. Święto Pracy
28.05.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
02.06.2020r. Zebranie z rodzicami
11.06.2020r. Boże Ciało
12.06.2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – odpracowany 21.09.19r.
17.06.2020r. Konferencja Klasyfikacyjna
26.06.2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas VIII
27.06.2020r.-31.08.2020r. Ferie letnie

Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

W Szkole Podstawowej

im. Króla Kazimierza Wielkiego

w Niepołomicach

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy uczniowie z klas I-VIII wypożyczają  w szkole bezpłatnie podręczniki (z wyjątkiem religii) oraz otrzymują  materiały ćwiczeniowe do wybranych przedmiotów.  Podręczniki dla uczniów uczęszczających na religię Rodzice zakupują we własnym zakresie  zgodnie z podanym wykazem.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych  zakupują podręczniki we własnym zakresie  zgodnie
z podanym wykazem.

 

Oddziały przedszkolne

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor wydawnictwo
 

 

 

Oddziały

przedszkolne

Wychowanie przedszkolne „Tropiciele. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne”.

B. Gawrońska, E. Raczek

WSiP
J.angielski English Adventure Starter

podręcznik-R.  Raczyńska, C. Bruni

Pearson Longman

 

Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Ks. T.Panaś, A Kielian, s. Damaris Pawłowska

Sw. Stanisław BM

 

I etap  kształcenia–  edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor wydawnictwo
 

 

 

 

 

Klasa I

 

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz odkrywców”-

K.Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B.Lankiewicz

Nowa Era
J.angielski “New English Adventure 1”

książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A.  Worrall

Pearson Longman
Religia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – red. Kos. T. Panuś, ks. A.Kielian, A Berski Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

 

Klasa II

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz odkrywców”

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era
J. angielski “New English Adventure 2”

Książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A. Worrall

Pearson Longman
Religia „Kochamy Pana Jezusa” -red. Kos. T. Panuś, ks. A.Kielian, A Berski Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Nauczanie

wczesnoszkolne

„Elementarz odkrywców” –

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era
 

J.angielski

“New English Adventure 3”

książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A. Worrall

Pearson Longman
Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Ks. T Panaś, ks. A Kielian, A Berski

Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

II etap  kształcenia – kl. IV-VIII

 

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor Wydawnictwo
13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 4”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A.Klimkowicz, M.Derlukiewicz

Nowa Era
14. Religia „Słuchamy Pana Boga

Ks. T Panuś, ks. A Kielian, A. Berski,

Św. Stanisław BM
15. Język angielski “Steps Plus “

podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

Oxford
16. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
17. Historia “Wczoraj i dziś ”–B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fertsch Nowa Era
18. Przyroda “Tajemnice przyrody”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era
19. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

Podręcznik – G. Kolba

Migra
20. Muzyka, Plastyka, Technika ————————-
21.  

 

 

 

 

V

Język polski „Nowe Słowa na start! 5”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A. Klimkowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era
22. Religia „Wierzymy w Pana Boga”

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
23. Język angielski “Steps Plus “

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

W. Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

Oxford
24. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
25. Historia “Wczoraj i dziś”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era
26. Geografia „Planeta Nowa”

podręcznik – F. Szajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

27. Biologia „Puls życia”  

Podręcznik M. Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era
28. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

podręcznik – G. Kolba

Migra
29. Muzyka, Plastyka, Technika ————————-
30.  

 

 

 

VI

 

 

Język polski

„Nowe słowa na Start ! 6”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Nowa Era
31. Religia „W kościele umacniamy wiarę”

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
32. Język angielski “Step Forward Student’s Book 3”podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Oxford
33. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
34. Historia “Wczoraj i dziś ”

podręcznik B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era
35. Biologia „Plus życia”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń J. Stawarz

Nowa Era
36. Geografia „Planeta Nowa”

PodręcznikD. Szczypiński, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era
37.   a Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

Podręcznik – G. Kolba

Migra
38. Muzyka, plastyka, Technika ————————
39.  

 

VII

Język polski „Nowe Słowa na Start ! 7”– podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
40. Religia „Spotkajmy się z żywym słowem” –

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
41. Język angielski “English Class B1” – Student’sBookpodręcznik + zeszytćwiczeń

C.Barraclough,S. gaynor,A.Tkacz

Pearson
42. Język niemiecki „Magnet smart 1”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń – G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja, K. Bizukojc, S. Kołsut, D. Miedziejko

Klett Polska
43. Język hiszpański „Espaciojoven

podręcznik + zeszyt ćwiczeńE.Espacio

Edi numen
44. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
45. Historia “Wczoraj i dziś”

PodręcznikJ. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era
46. Biologia „Plus życia”

podręcznik do biologii – M. Jefimow

Nowa Era
47. Geografia „Planeta Nowa”

podręcznik -M. Szubert, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era
48. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

podręcznik – G. Kolba

Migra
49. Fizyka „Spotkania z fizyką”

podręcznik – G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
50. Chemia „Chemia Nowej Ery”

Podręcznik – J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin

Nowa Era
51. Muzyka ————————————–
52.  

 

 

 

VIII

Język polski „Nowe Słowa na Start ! 8”– podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
53. Religia „Żyjemy w miłości Boga”

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
54. Język angielski “English Class B1” – Student’s Book

podręcznik + zeszytćwiczeń

C.Barraclough,S. gaynor,A.Tkacz

Pearson
55. Język niemiecki „Magnet smart 2”

podręcznik – G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja, K. Bizukojc, S. Kołsut, D. Miedziejko

Klett Polska
56. Język hiszpański „Espaciojoven

Podręcznik+ zeszyt wo

Edi numen
57. Matematyka „Matematyka z plusem” – Podręcznik + ćwiczenia

M.Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
58. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń R. Śniegocki, A. Zielińska Nowa Era
59. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły Podstawowej

M. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era
60. Geografia „Planeta Nowa” – D. Szczypiński,

T. Rachwał

Nowa Era
61. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej

G.Kolba

Migra
62. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
63. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy ósmej dla szkoły podstawowej Nowa Era
64. WOS „Dziś i jutro” – podręcznik

IwonaJanicka, ArkadiuszJanicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era
65. EDB —————————–

 

List Ministerstwa Edukacji

List Ministerstwa Edukacji do Rodziców