Dla Rodziców

Epatia

Trening umiejętności społecznych

Rozpoczynamy nabór na zajęcia z Treningu umiejętności społecznych. Zapraszamy do udziału dzieci
z klas 1 – 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkoły podstawowej. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej,
 • nabywanie kompetencji społecznych,
 • nauka współdziałania w grupie,
 • uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
  z nimi,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego,
 • uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie,
 • stymulacja koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych.

Zajęcia rozpoczną się w październiku lub listopadzie (w momencie gdy utworzą się grupy).
Spotkanie będą odbywać się raz w tygodniu w czwartki w godzinach polekcyjnych (ustalane wspólnie na pierwszym spotkaniu z rodzicami).

Ilość miejsc jest ograniczona (grupy będą 4-osobowe), o uczestnictwie w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanie uczestnictwem w grupie należy zgłosić u Pani Psycholog lub Pedagog.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w Treningu Umiejętności Społecznych jest zapisanie się przez rodzica na równolegle prowadzone zajęcia dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców”.

Tematyka zajęć Szkoły dla Rodziców:

 • pogłębienie zrozumienia dziecka, jego uczuć, zachowania i potrzeb,
 • problematyka kar i nagród,
 • uczenie się formułowania  skutecznej pochwały,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • nabywanie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie,
 • przyglądanie się własnym potrzebom i stawianym sobie celom związanym z rodzicielstwem.

Szkoła dla Rodziców rozpocznie się w listopadzie. Zajęcia będą odbywać się w Domu św. Karola na ul. Pięknej 4 w Niepołomicach raz w tygodniu. Chęć uczestnictwa w zajęciach (po uprzednim zgłoszeniu dziecka na Trening Umiejętności Społecznych) rodzic może zgłosić telefonicznie: 12 281 5123 w dniach: poniedziałek (w godzinach 15:00 – 19:00) oraz środa i czwartek (w godzinach 8:00-12:00).

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Empatia”

wszyzglowy

Pasożyty skóry głowy- poradnik dla Rodziców – czytaj więcej

Rezygnacja z wdż

Rezygnacja z WDŻ

rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja uzupełniająca, naboru do oddziałów zerowych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w terminie; 13.05-24.05.2019r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

·         przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00

·         przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach:
– oddziały przedszkolne:  od 4 do 22 marca 2019 r.
– klasy pierwsze:  od 4 do 29 marca 2019 r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

 • przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00
 • przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).
Wnioski niekompletne lub niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Druki rekrutacyjne do pobrania:

1.      Rekrutacja – ul. 3-go Maja
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

2.      Rekrutacja – ul. Szkolna
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

  *przez obwód szkoły rozumie się dzieci zamieszkałe w Niepołomicach(nie dotyczy Podgrabia)
  Rodzice wybierają kartę zapisu do klasy pierwszej do budynku przy ul. Szkolnej lub ul.3-Maja

3. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

wersja do druku tutaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
09.09.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
10.09.2019r. Zebranie z rodzicami
21.09.2019r. Jarmark Kazimierzowski
08.10.2019r. Ślubowanie klas pierwszych
14.10.2019r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.10.2019r. Dyżur pedagogiczny – konsultacje dla rodziców
01.11.2019r. Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2019r. Narodowe Święto Niepodległości
16.12.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej
17.12.2019r. Zebranie z rodzicami
20.12.2019r. Wigilie klasowe
23-31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2020r. Nowy Rok
2-3.01.2020r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
06.01.2020r. Święto Trzech Króli
14.01.2020r. Konferencja Klasyfikacyjna
27.01.2020r.-9.02.2020r. Ferie zimowe
04.03.2019r. Święto Patrona Szkoły
23.03.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
24.03.2020r. Zebranie z rodzicami
09-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21-23.04.2020r. Egzamin Ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych
04.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
01.05.2020r. Święto Pracy
28.05.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
02.06.2020r. Zebranie z rodzicami
11.06.2020r. Boże Ciało
12.06.2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – odpracowany 21.09.19r.
17.06.2020r. Konferencja Klasyfikacyjna
26.06.2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas VIII
27.06.2020r.-31.08.2020r. Ferie letnie

Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

W Szkole Podstawowej

im. Króla Kazimierza Wielkiego

w Niepołomicach

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy uczniowie z klas I-VIII wypożyczają  w szkole bezpłatnie podręczniki (z wyjątkiem religii) oraz otrzymują  materiały ćwiczeniowe do wybranych przedmiotów.  Podręczniki dla uczniów uczęszczających na religię Rodzice zakupują we własnym zakresie  zgodnie z podanym wykazem.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych  zakupują podręczniki we własnym zakresie  zgodnie
z podanym wykazem.

 

Oddziały przedszkolne

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor wydawnictwo
 

 

 

Oddziały

przedszkolne

Wychowanie przedszkolne „Tropiciele. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne”.

B. Gawrońska, E. Raczek

WSiP
J.angielski English Adventure Starter

podręcznik-R.  Raczyńska, C. Bruni

Pearson Longman

 

Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Ks. T.Panaś, A Kielian, s. Damaris Pawłowska

Sw. Stanisław BM

 

I etap  kształcenia–  edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor wydawnictwo
 

 

 

 

 

Klasa I

 

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz odkrywców”-

K.Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B.Lankiewicz

Nowa Era
J.angielski “New English Adventure 1”

książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A.  Worrall

Pearson Longman
Religia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – red. Kos. T. Panuś, ks. A.Kielian, A Berski Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

 

Klasa II

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz odkrywców”

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era
J. angielski “New English Adventure 2”

Książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A. Worrall

Pearson Longman
Religia „Kochamy Pana Jezusa” -red. Kos. T. Panuś, ks. A.Kielian, A Berski Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Nauczanie

wczesnoszkolne

„Elementarz odkrywców” –

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era
 

J.angielski

“New English Adventure 3”

książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

A. Worrall

Pearson Longman
Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Ks. T Panaś, ks. A Kielian, A Berski

Św. Stanisław BM

 

 

 

 

 

II etap  kształcenia – kl. IV-VIII

 

Lp. Kl. Przedmiot Tytułiautor Wydawnictwo
13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 4”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A.Klimkowicz, M.Derlukiewicz

Nowa Era
14. Religia „Słuchamy Pana Boga

Ks. T Panuś, ks. A Kielian, A. Berski,

Św. Stanisław BM
15. Język angielski “Steps Plus “

podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

Oxford
16. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
17. Historia “Wczoraj i dziś ”–B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fertsch Nowa Era
18. Przyroda “Tajemnice przyrody”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era
19. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

Podręcznik – G. Kolba

Migra
20. Muzyka, Plastyka, Technika ————————-
21.  

 

 

 

 

V

Język polski „Nowe Słowa na start! 5”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A. Klimkowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era
22. Religia „Wierzymy w Pana Boga”

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
23. Język angielski “Steps Plus “

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

W. Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

Oxford
24. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
25. Historia “Wczoraj i dziś”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era
26. Geografia „Planeta Nowa”

podręcznik – F. Szajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

27. Biologia „Puls życia”  

Podręcznik M. Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era
28. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

podręcznik – G. Kolba

Migra
29. Muzyka, Plastyka, Technika ————————-
30.  

 

 

 

VI

 

 

Język polski

„Nowe słowa na Start ! 6”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Nowa Era
31. Religia „W kościele umacniamy wiarę”

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
32. Język angielski “Step Forward Student’s Book 3”podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Oxford
33. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
34. Historia “Wczoraj i dziś ”

podręcznik B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era
35. Biologia „Plus życia”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń J. Stawarz

Nowa Era
36. Geografia „Planeta Nowa”

PodręcznikD. Szczypiński, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era
37.   a Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

Podręcznik – G. Kolba

Migra
38. Muzyka, plastyka, Technika ————————
39.  

 

VII

Język polski „Nowe Słowa na Start ! 7”– podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
40. Religia „Spotkajmy się z żywym słowem” –

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
41. Język angielski “English Class B1” – Student’sBookpodręcznik + zeszytćwiczeń

C.Barraclough,S. gaynor,A.Tkacz

Pearson
42. Język niemiecki „Magnet smart 1”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń – G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja, K. Bizukojc, S. Kołsut, D. Miedziejko

Klett Polska
43. Język hiszpański „Espaciojoven

podręcznik + zeszyt ćwiczeńE.Espacio

Edi numen
44. Matematyka „Matematyka z plusem”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
45. Historia “Wczoraj i dziś”

PodręcznikJ. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era
46. Biologia „Plus życia”

podręcznik do biologii – M. Jefimow

Nowa Era
47. Geografia „Planeta Nowa”

podręcznik -M. Szubert, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era
48. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka”

podręcznik – G. Kolba

Migra
49. Fizyka „Spotkania z fizyką”

podręcznik – G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
50. Chemia „Chemia Nowej Ery”

Podręcznik – J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin

Nowa Era
51. Muzyka ————————————–
52.  

 

 

 

VIII

Język polski „Nowe Słowa na Start ! 8”– podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
53. Religia „Żyjemy w miłości Boga”

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
54. Język angielski “English Class B1” – Student’s Book

podręcznik + zeszytćwiczeń

C.Barraclough,S. gaynor,A.Tkacz

Pearson
55. Język niemiecki „Magnet smart 2”

podręcznik – G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja, K. Bizukojc, S. Kołsut, D. Miedziejko

Klett Polska
56. Język hiszpański „Espaciojoven

Podręcznik+ zeszyt wo

Edi numen
57. Matematyka „Matematyka z plusem” – Podręcznik + ćwiczenia

M.Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO
58. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń R. Śniegocki, A. Zielińska Nowa Era
59. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły Podstawowej

M. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era
60. Geografia „Planeta Nowa” – D. Szczypiński,

T. Rachwał

Nowa Era
61. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej

G.Kolba

Migra
62. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
63. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy ósmej dla szkoły podstawowej Nowa Era
64. WOS „Dziś i jutro” – podręcznik

IwonaJanicka, ArkadiuszJanicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era
65. EDB —————————–

 

List Ministerstwa Edukacji

List Ministerstwa Edukacji do Rodziców

Komunikaty

Szanowni Państwo

W związku z decyzją o zawieszeniu akcji strajkowej przez ZNP, od poniedziałku tj. 29 kwietnia 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów do szkoły zgodnie z  harmonogramem zajęć.

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym, którzy podczas naszej akcji protestacyjnej o lepszą szkołę, o godność i szacunek dla zawodu Nauczyciela okazali nam swoje wsparcie.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie przejawy życzliwości, których doświadczyliśmy w tych trudnych dla nas chwilach.

W sposób szczególny dziękujemy:

Dyrekcji, Panu Burmistrzowi, Księdzu Proboszczowi, odwiedzającym nas klasom i uczniom, Rodzicom, Babciom, Dziadkom, a także Pani Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Fundacji „Lepsze Niepołomice”.

Jednocześnie rozumiemy niezadowolenie tych, którzy mieli odmienne zdanie co do zaistniałej sytuacji i szanujemy ich poglądy.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.


Dziś, 25 kwietnia, przedstawiciele Fundacji Lepsze Niepołomice odwiedzili strajkujących Nauczycieli z naszej szkoły. Przekazali słowa wsparcia oraz upieczone specjalnie na tę okazję muffinki. Byli również u Burmistrza, z którym rozmawiali o trudnej sytuacji w oświacie oraz o poparciu Rodziców, Dziadków i Uczniów dla strajkujących Nauczycieli.

 

 

DZIĘKUJEMY!!!


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w szkole nadal trwa i zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały.

W dniu jutrzejszym (środa 24 kwietnia) oraz 25 i 26 kwietnia  dla Rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w wieku do lat 10, będziemy organizować  zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w budynku przy  ul. 3 Maja, w godz. 8.00-15.30.

W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieciom i odpowiedniej ilości osób do opieki należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie (sekretariat szkoły – 12 2811085) lub poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS -wiadomością do dyrektora szkoły.

Z wyrazami szacunku

Alina Jachimczak Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice,
W środę 17 kwietnia placówki oświatowe:  Biblioteka, MCDiS i Muzeum Zamek organizują ostatni dzień zajęć opiekuńczych dla naszych uczniów.

Protest nauczycieli trwa nadal.

W czwartek 18 kwietnia i wtorek 23 kwietnia proponujemy tym z Państwa, którym niezbędna jest  pomoc w zapewnieniu opieki dla swojego dziecka, dyżur opiekuńczy dla klas 0-3 w budynku przy ul. 3 Maja w godz. od 8.00 do 13.00

Bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia dziecka  wiadomością przez dziennik Librus do pani wicedyrektor Małgorzaty Rogowskiej, aby można było zorganizować dla nich opiekę. Informację proszę przesłać do środy godz. 14.00, określić  dzień i godziny pobytu dziecka.

Proszę o wyrozumiałość i wsparcie oraz zrozumienie  tej wyjątkowo trudnej sytuacji zarówno dla nas jak i dla Państwa.

z wyrazami szacunku

Alina Jachimczak- Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo
Informuję, że egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie  z harmonogramem tj. 15,16 i 17 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w szkole nie ma określonego terminu zakończenia. Wobec powyższego w dniu jutrzejszym i kolejnych dniach strajk będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach.
Jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany w zaistniałej sytuacji poinformuję Państwa za pomocą strony internetowej oraz dziennika Librus.

Jednocześnie informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w normalnym terminie.

z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak 
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o dobro naszych uczniów informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z podanymi przez OKE terminami tj. 10,11 i 12 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Niepołomicach

Pragnę Państwa poinformować, że w poniedziałek 08.04.2019 r. około 95% Nauczycieli SP w Niepołomicach przystąpiło do akcji strajkowej i zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zostały zawieszone.

W związku z brakiem porozumienia i przystąpieniem Nauczycieli do akcji strajkowej oraz niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) zostają również zawieszone.

więcej informacji

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe w ten sposób problemy i liczymy na wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.


Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o dobro naszych uczniów informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z podanymi przez OKE terminami tj. 10,11 i 12 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Niepołomicach

Pragnę Państwa poinformować, że w poniedziałek 08.04.2019 r. około 95% Nauczycieli SP w Niepołomicach przystąpiło do akcji strajkowej i zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zostały zawieszone.

W związku z brakiem porozumienia i przystąpieniem Nauczycieli do akcji strajkowej oraz niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) zostają również zawieszone.

Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły (druk ZAS-36, pobrany w Państwa miejscu pracy lub na stronie internetowej ZUS-u).

Dzieci z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio taką potrzebę, objęte zostaną opieką od godz. 8.00 do godz.13.00 w miejscach podanych w poprzednim komunikacie. Przyprowadzając dziecko na zajęcia należy dostarczyć KARTĘ UCZESTNICTWA oraz Upoważnienie osób upoważnionych do odebrania dziecka i zapoznać się z Regulaminem udziału w zajęciach /druki takie dzieci otrzymały w piątek/

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe w ten sposób problemy i liczymy na wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 Szanowni Państwo!

Mając na uwadze ewentualność rozpoczęcia się w dniu 8 kwietnia 2019 r., zapowiadanego przez właściwe organizacje związkowe strajku bezterminowego nauczycieli i pracowników obsługi – uprzejmie informuję, że na czas akcji protestacyjnej, zamknięte zostaną wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.

W czasie akcji protestacyjnej, w jednostkach objętych tą akcją przebywać będą wyłącznie protestujący. Zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zostaną zawieszone.

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio (do dnia 2 kwietnia 2019 r.) taką potrzebę, objęte zostaną opieką w godz. od 8.00 do 13.00 przez:

 • Oddziały przedszkolne: Biblioteka Publiczna, Laboratorium Aktywności Społecznej ul. Bocheńska 26
 • Klasy I i II – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa Zamkowa 4
 • Klasy III – Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski ul. Zamkowa 2

Proszę też o zapoznanie się z informacją znajdującą na stronie Miasta i Gminy Niepołomice, a traktującą szeroko o Strajku Nauczycieli. Informację tę znajdą Państwo pod linkiem:

http://wiadomosci.niepolomice.eu/edukacja/strajk-nauczycieli/

W dniu 8 kwietnia pojawi się więcej informacji na temat skali strajku, zostaną też podjęte decyzje odnośnie kolejnych dni protestu.

Wszelkie aktualne informacje będą zamieszczane przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika Librus bądź też profilu Facebook.

Mamy świadomość, że zaistniała sytuacja powoduje wiele trudności, którym muszą Państwo sprostać niemniej jednak liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów przekazujemy Państwu najważniejsze zalecenia dotyczące  sposobów odciążenia tornistrów szkolnych uczniów:

Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad
zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazuje jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
 • tornister powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Dyrekcja