Zajęcia dodatkowe klas 4-8

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

ROZWIJAJĄCE I DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KL. 4
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mgr Barbara Stachaczyk 4a, 4b 205 poniedziałek, 6l
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z

j. polskiego

mgr Agnieszka Raczyńska – Raszpunda 4a, 4b 206 poniedziałek, 6l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

matematyczne.

mgr Monika Kulpa 4a 5 Poniedziałek, 5l – co drugi tydzień
Zajęcia rozwijające z j. polskiego

„Z polszczyzną na pan brat”

mgr Agnieszka Raczyńska – Raszpunda 4a 202 piątek, 7l
KL. 5
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mgr Monika Kulpa 5 a-f 206 piątek, 7l
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

mgr Agnieszka Raczyńska – Raszpunda 5 a-f 206 poniedziałek, 7l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

matematyczne.

mgr Janusz Kulpa 5e

 

105 piątek, 6l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

matematyczne.

mgr Monika Kulpa 5a

5b

206 środa 7l

środa 6l

Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia z j.angielskiego.

mgr Aleksandra Buczko 5e, 5f 200 środa 7l
KL. 6
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mgr Lucyna Szewczyk 6 a-f 104 środa, 7l

czwartek, 7l

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego mgr Monika Brotoń 6e, 6f 113 środa, godz. 7.15
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

muzyczne

mgr Anna Borejczuk – Kupczyk 6 a-f 102 poniedziałek, 6l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniaz j. angielskiego. mgr Aneta Rożkiewicz 6c 203 poniedziałek, 7l
Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia  z j. angielskiego.

mgr Magdalena Pudo 6b 103 środa, 6l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

matematyczne.

mgr Lucyna Szewczyk 6 a-f 105 co drugi wtorek, 6l
Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia z biologii.

mgr Monika Brotoń 6 a-f 113 wtorek, 7l
KL. 7
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii mgr Paulina Bogdał 7 a-d 210 piątek, godz. 7.10
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mgr Joanna Hewelt 7ad

7bc

204 czwartek. 8l

środa, godz. 7.15

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z historii

mgr Dorota Bazarnik 7ab 203 środa, 7l
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

mgr Agnieszka Raczyńska – Raszpunda 7a-d 202 poniedziałek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia

z j. polskiego

mgr Katarzyna Kołodziej 7b 201 piątek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z

j. angielskiego

mgr Aleksandra Buczko 7a 211 czwartek, 7l
Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia

z j. polskiego

mgr Katarzyna Kołodziej 7d 203 wtorek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia z historii

mgr Dorota Bazarnik 7ab 209 poniedziałek, 7l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z biologii mgr Romualda Siemianowska 7c 210 poniedziałek, godz. 7.10
KL. 8
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mgr Janusz Kulpa 8 a-f 205 piątek, godz. 7.10
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego mgr Marzena Święch 8 a-f 202 wtorek, 7.10
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z chemii

mgr Paulina Bogdał 8 a-f 210 piątek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

matematyczne

mgr Małgorzata Rogowska 8f 206 czwartek, 8l
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne mgr Barbara Stachaczyk 8a 205 wtorek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne mgr Barbara Stachaczyk 8b 205 środa, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne mgr Joanna Hewelt 8e 204 wtorek, 7l lub

piątek 7l (wymiennie co drugi tydzień)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne mgr Janusz Kulpa 8c 205 czwartek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne mgr Monika Kulpa 8d 206 piątek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z j.angielskiego mgr Magdalena Pudo 8ab 209 piątek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z j.polskiego mgr Katarzyna Kołodziej 8d 201 czwartek, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z j.polskiego mgr Renata Kołodziej 8a

8b

103 czwartek, godz. 7.10

poniedziałek godz. 7.10

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z j.polskiego

„Z polszczyzną za pan brat”

mgr Agnieszka Raczyńska – Raszpunda 8c 202 środa, godz. 7.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z j.polskiego

„Ojczyzna – polszczyzna”

mgr Marzena Święch 8e

8f

202 środa, 14.35

piątek, godz. 7.10

Koło polonistyczne „Imbryk” mgr Marzena Święch 8 a-f 202 Czwartek, godz. 7.15
Zajęcia rozwijające

umiejętności społeczne

„Ja wśród innych”

mgr Małgorzata Juszczyk 8 a-f 209 środa, 7l
KL. 4 – 8
Rodzaj zajęć NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Koło plastyczne mgr Mikołaj Schabowski 4-7 112 Wtorek, 7l
Koło geograficzne mgr Elżbieta Sewiołło 4-8 201 Czwartek, 7l
Teatr w j. angielskim

„Drama Club”

mgr Magdalena Pudo 4-8 206 Czwartek, 7l
Uczniowski Wolontariat mgr Małgorzata Juszczyk 4-8 Zależnie od potrzeb +

Udział w akcjach charytatywnych

Uczniowski Wolontariat mgr Jadwiga Guzik 4-8 Zależnie od potrzeb +

Udział w akcjach charytatywnych

Schola ks. Paweł Król

s. Marta Muskus

4-8 Przy Parafii.