Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły 

KADRA PEDAGOGICZNA

L.p. Nazwisko Nauczany przedmiot
1. mgr inż. Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły
informatyka
2. mgr Elżbieta Siwek Wicedyrektor
wychowanie do życia w rodzinie
3. mgr Małgorzata Rogowska
Wicedyrektor
matematyka, informatyka
4. mgr Agata Lubińska wychowanie przedszkolne 0a
5. mgr Izabela Witek wychowanie przedszkolne 0b
6. mgr Beta Grodowska wychowanie przedszkolne 0c
7. mgr Małgorzata Burda wychowanie przedszkolne 0d
8. mgr Dorota Lato edukacja wczesnoszkolna 1a
9. mgr Mariola Kusak edukacja wczesnoszkolna 1b
10. mgr Anna Omilianowska edukacja wczesnoszkolna 1c
11. mgr Paulina Ptak edukacja wczesnoszkolna 1d
12. mgr Teresa Świętek edukacja wczesnoszkolna 1e
13. mgr Halina Maciuszek edukacja wczesnoszkolna 2a
14. mgr Ewa Paluch edukacja wczesnoszkolna 2b
15. mgr Beata Książek edukacja wczesnoszkolna 2c
16. mgr Agata Łącka edukacja wczesnoszkolna 3a
17. mgr Agata Augustynek edukacja wczesnoszkolna 3b
18. mgr Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna 3c
19. mgr Anna Szewczyk edukacja wczesnoszkolna 3d
20. mgr Barbara Derus edukacja wczesnoszkolna 3e
21. mgr Małgorzata Bałos edukacja wczesnoszkolna 3f
22. mgr Joanna Jasińska Bień język polski,

wychowawca klasy 4a

23. mgr Kluba Ewa język polski,

wychowawca klasy 4d

24. mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda język polski,

wychowawca klasy 6c

25. mgr Marzena Święch język polski,

wychowawca klasy 6e

26. mgr Górka Marzena język polski,

Wychowawca klasy 4c

27. mgr Renata Kołodziej język polski,

Wychowawca klasy 4e

28. mgr Bazarnik Dorota historia,

wychowawca klasy 7a

29. mgr Mikołaj Schabowski historia, plastyka,

wychowawca klasy 6b

30. mgr inż. Joanna Hewelt matematyka, technika,

wychowawca klasy 5c

31. mgr Barbara Stachaczyk matematyka,

wychowawca klasy 7c

32. mgr Krzysztof Karcz matematyka, informatyka,

wychowawca klasy 7b

33. mgr Anna Kosińska matematyka
34. mgr Szewczyk Lucyna matematyka
35. mgr Agnieszka Despet chemia
36. mgr Magdalena Pudo język angielski,

wychowawca klasy 7d

37. mgr Aneta Rożkiewicz język angielski,
38. mgr Angelika Walasik język angielski,

wychowawca klasy 6f

39. mgr Aleksandra Buczko język angielski,

wychowawca klasy 5a

40. mgr Agata Włodarczyk język angielski

wychowawca klasy 5d

41. mgr Anna Wójcik- Skowronek język angielski
42. dr Marta Burghardt język włoski
43. mgr Joanna Bukowska język hiszpański
44. mgr Anna Marzec język niemiecki
45. Mgr Magdalena Obłoza język niemiecki
46. mgr Aneta Gryglak przyroda
47. mgr Agnieszka Puła przyroda, informatyka
48. mgr Romualda Siemianowska przyroda,

wychowawca klasy 6a

49. mgr Monika Brotoń biologia, język angielski

wychowawca klasy 4f

50. mgr Robert Fraś wychowanie fizyczne
51. mgr Wojciech Turlik wychowanie fizyczne, basen
52. mgr Anna Dominik wychowanie fizyczne,

wychowawca klasy 5b

53. mgr Andrzej Frąś wychowanie fizyczne, basen
54. mgr Izabela Kruczek- Kamionka wychowanie fizyczne, basen
55. mgr Anna Borejczuk- Kupczyk muzyka,

wychowawca klasy 4b

56. mgr Łukasz Rusek muzyka
57. mgr Anna Buczek fizyka, technika

wychowawca klasy 6d

58. s. mgr Agata Pustelnik religia
59. ks. mgr Dariusz Karbowiak religia
60. s. mgr Teresa  Muskus religia
61. ks. mgr Paweł Klimczak religia
62. mgr Danuta Jaskółka świetlica
63. mgr Małgorzata Bystrowska świetlica
64. mgr Joanna Łach świetlica
65. mgr Julita Komorowska świetlica
66. mgr Dominik Klejdysz świetlica
67. mgr Michał Horkawy świetlica, etyka, historia
68. mgr Jasińska Izabela świetlica
69. mgr Mateusz Siwek świetlica
70. Kryza Marcelina świetlica
71. mgr Jadwiga Guzik świetlica, religia
72. mgr Marta Kożuch pedagog szkolny
73.    mgr Elżbieta Kapel psycholog szkolny
74. mgr Pilch Małgorzata biblioteka
75. mgr Jadwiga Śliwa biblioteka, nauczyciel wspomagający

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 1. mgr Karolina Krysiak
 2. inż. Katarzyna Socha
 3. Maria Wywiał
 4. Barbara Wywiał
 5. mgr Magdalena Karcz
 6. Łukasz Górka
 7. Barbara Molter
 8. Elżbieta Suchan
 9. Cecylia Waś
 10. Maria Augustyn
 11. Urszula Kępa
 12. Krystyna Nosal
 13. Anna Pieczonka
 14. Zofia Szcześniak
 15. Teresa Szczyligar
 16. Stanisława Wojas