Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły 

KADRA PEDAGOGICZNA

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko / nauczany przedmiot
1 mgr inż. Alina Jachimczak Dyrektor Szkoły
informatyka
2 mgr Elżbieta Siwek Wicedyrektor
wychowanie do życia w rodzinie
3 mgr Małgorzata Rogowska Wicedyrektor
matematyka, informatyka
4 mgr Grzegorz Harabasz Wicedyrektor
historia
5 mgr Agata Łącka wychowanie przedszkolne 0a
6 mgr Agata Lubińska wychowanie przedszkolne 0b
7 mgr Małgorzata Bałos wychowanie przedszkolne 0c
8 mgr Małgorzata Burda wychowanie przedszkolne 0d

rewalidacja

9 mgr Ewa Kuś edukacja wczesnoszkolna 1a
10 mgr Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna 1b
11 mgr Agata Augustynek edukacja wczesnoszkolna 1c
12 mgr Beata Grodowska edukacja wczesnoszkolna 1d
13 mgr Izabela Witek edukacja wczesnoszkolna 1e
14 mgr Barbara Derus edukacja wczesnoszkolna 1f
15 mgr Dorota Lato edukacja wczesnoszkolna 2a
16 mgr Mariola Kusak edukacja wczesnoszkolna 2b
17 mgr Anna Omilianowska edukacja wczesnoszkolna 2c
18 mgr Paulina Ptak edukacja wczesnoszkolna 2d

rewalidacja

19 mgr Teresa Świętek edukacja wczesnoszkolna 2e
20 mgr Halina Maciuszek edukacja wczesnoszkolna 3a
21 mgr Ewa Paluch edukacja wczesnoszkolna 3b
22 mgr Beata Książek edukacja wczesnoszkolna 3c
23 mgr Anna Szewczyk edukacja wczesnoszkolna 3d
24 mgr Joanna Jasińska Bień język polski,
25 mgr Izabela Jasińska język polski,
26 mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda język polski,
wychowawca klasy 7c
27 mgr Marzena Święch język polski,
wychowawca klasy 7e
28 mgr Górka Marzena język polski, rewalidacja
wychowawca klasy 5c
29 mgr Renata Kołodziej język polski,
wychowawca klasy 5e
30 mgr Katarzyna Kołodziej język polski,
31 mgr Beata Kukiełka język polski,
wychowawca klasy 4b
32 mgr Beata Franczyk – Kestranek język polski,
wychowawca klasy III A
33 mgr Dorota Głowacka język polski, wychowanie do życia w rodzinie
34 mgr Joanna Hytroś język polski
wychowawca klasy 4e
35 mgr Krystyna Michalska język polski
wychowawca klasy III G
36 mgr Bazarnik Dorota historia,
wychowawca klasy 8a
37 mgr Michał Horkawy historia, etyka,  świetlica
38 mgr Małgorzata Juszczyk historia, WOS
wychowawca klasy 4f
39 mgr Alicja Radwańska WOS
40 mgr Mikołaj Schabowski historia, plastyka,
wychowawca klasy 7b
41 mgr inż. Joanna Hewelt matematyka, technika,
wychowawca klasy 6c
42 mgr Barbara Stachaczyk matematyka,
wychowawca klasy 8c
43 mgr Anna Kosińska matematyka
wychowawca klasy 8b
44 mgr inż. Monika Kulpa matematyka, informatyka
wychowawca klasy III b
45 mgr inż. Janusz Kulpa matematyka, informatyka
wychowawca klasy 5a
46 mgr inż. Renata Palińska matematyka
wychowawca klasy III d
47 mgr Alina Procyk matematyka, informatyka
wychowawca klasy 4c
48 mgr Szewczyk Lucyna matematyka
wychowawca klasy 5d
49 mgr Agnieszka Despet chemia
50 mgr Paulina Bogdał chemia, świetlica
51 mgr Magdalena Pudo język angielski,
wychowawca klasy 8d
52 mgr Aneta Rożkiewicz język angielski,
53 mgr Angelika Walasik język angielski,
wychowawca klasy 7f
54 mgr Aleksandra Buczko język angielski,
wychowawca klasy 6a
55 dr Agata Włodarczyk język angielski
wychowawca klasy 6d
56 mgr Anna Wójcik- Skowronek język angielski
57 mgr Magdalena Ligas język angielski
58 mgr Anna Mazurkiewicz język angielski
wychowawca klasy III e
59 dr Marta Burghardt język włoski
60 mgr Joanna Bukowska język hiszpański
61 mgr Anna Marzec język niemiecki
62 Mgr Magdalena Obłoza język niemiecki
63 mgr Aneta Gryglak przyroda
64 mgr Agnieszka Puła biologia, informatyka
65 mgr Romualda Siemianowska przyroda,
wychowawca klasy 7a
66 mgr Monika Brotoń geografia,biologia, język angielski
wychowawca klasy 5f
67 mgr Żaneta Biernat – Tkocz biologia
68 mgr Elżbieta Sewiołło geografia
69 mgr Krzysztof Nowak geografia, historia, WDŻ,turystyka
wychowawca klasy III F
70 mgr Anna Buczek fizyka, technika
wychowawca klasy 7d
71 mgr inż. Alicja Luty fizyka
72 mgr Anna Borejczuk- Kupczyk muzyka, plastyka
wychowawca klasy 5b
73 mgr Łukasz Rusek muzyka
74 mgr Joanna Kopczyńska  – Kopeć technika, muzyka
75 mgr Tadeusz Czuraj technika, plastyka
76 mgr Robert Fraś wychowanie fizyczne
77 mgr Wojciech Turlik wychowanie fizyczne, basen
78 mgr Anna Dominik wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy 6b
79 mgr Andrzej Frąś wychowanie fizyczne, basen, EDB
wychowawca klasy 4a
80 mgr Małgorzata Bednarska wychowanie fizyczne
81 mgr Tomasz Drabik wychowanie fizyczne, turystyka
82 mgr Sabina Gurgul wychowanie fizyczne
83 mgr Agnieszka Cioś wychowanie fizyczne, basen
83 mgr Stanisława Wantuch taniec
84 s. mgr Agata Pustelnik religia
85 s. mgr Teresa  Muskus religia
86 ks. mgr Paweł Król religia
87 ks. mgr Paweł Klimczak religia
88 Nikodem Hajducki religia
89 mgr Jacenty Malarz religia, turystyka
90 mgr Joanna Bystrowska świetlica
91 mgr Julita Komorowska świetlica
92 mgr Patrycja Leszko świetlica
93 mgr Zbigniew Sopata świetlica
94 mgr Grzegorz Stręk świetlica
95 Marcelina Kryza świetlica
96 mgr Monika Karcz świetlica
97 mgr Marta Kożuch pedagog szkolny
98 mgr Aleksander Rudolf pedagog szkolny
99 mgr Agata Krawczyk psycholog szkolny
100 mgr Elżbieta Kapel psycholog szkolny
101 mgr Pilch Małgorzata biblioteka
102 mgr Irena Ślusarczyk biblioteka
103 mgr Lucyna Chytroś Współorganizowanie kształcenia zintegrowanego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
104 mgr Anna Kokoszka Współorganizowanie kształcenia zintegrowanego, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
wychowawca klasy III C
105 mgr Beata Działek Współorganizowanie kształcenia zintegrowanego doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
106 mgr Grażyna Michnik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Empatia

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Lp. Pracownicy administracji, obsługi
1. mgr Karolina Krysiak
2. inż. Katarzyna Socha
3. mgr inż. Anna Ligęza
4. Maria Maj
5. Maria Augustyn
6. Łukasz Górka
7. Urszula Jędrzejec
8. mgr Magdalena Karcz
9. Stanisława Lisowska
10. Barbara Molter
11. Krystyna Nosal
12. Anna Pieczonka
13. Mirosław Różeński
14. Wiesława Sendorek
15. Elżbieta Suchan
16. Zofia Szcześniak
17. Renata Szczęsna
18. Teresa Szczyligar
19. Cecylia Waś
20. Stanisława Wojas
21. Barbara Wywiał
22. Małgorzata Wywiał
23. Maria Wywiał