odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń

dot. wyników egzaminu ósmoklasisty z O.K.E w Krakowie

Informujemy że dnia 31.07.2020r. będą gotowe do odbioru zaświadczenia
dot. wyników egzaminu ósmoklasisty. Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się wg. harmonogramu,
w następujących godzinach:

godz. 9.00– uczniowie klasy 8A

godz. 10.00– uczniowie klasy 8B

godz. 11.00– uczniowie klasy 8C

godz. 12.00– uczniowie klasy 8D

godz. 13.00– uczniowie klasy 8E

godz. 14.00– uczniowie klasy 8F