Do Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I we wrześniu 2020r.

Do Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę

w klasie I we wrześniu 2020r.