Podziękowanie od ks Jacka

Podziękowania od ks.Jacka oraz Jego Podopiecznych za przekazaną kwotę wysokości 700 zł.