Uroczyste pasowanie na czytelnika!

Uroczyste pasowanie na czytelnika!

Książka w życiu pomaga.

Z książki płynie odwaga.

Chcemy książek jak słońce.

I pomysłów jak wiatr.

3 grudnia wszyscy uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawczyniami, udali się do  szkolnej biblioteki. Tam Pani bibliotekarka opowiadała uczniom o zasadach panujących w bibliotece, szczególnie podczas wypożyczania książek przez uczniów.

Najpierw uczniowie musieli się wykazać znajomością postaci z różnych bajek, rozwiązując zagadki. Były one przygotowane przez uczniów klasy II b. Potem odbyło się  uroczyste pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Uczniowie klas pierwszych dumnie opuścili bibliotekę ze swoją pierwszą wypożyczoną książką.

Halina Maciuszek