Ćwilin

Wyjazd inaugurujący zajęcia z turystyki.

Klasy ósme oraz 3 gimnazjalne zdobyły Ćwilin w Beskidzie Wyspowym.

galeria