rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja uzupełniająca, naboru do oddziałów zerowych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w terminie; 13.05-24.05.2019r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

·         przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00

·         przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach:
– oddziały przedszkolne:  od 4 do 22 marca 2019 r.
– klasy pierwsze:  od 4 do 29 marca 2019 r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

  • przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00
  • przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).
Wnioski niekompletne lub niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Druki rekrutacyjne do pobrania:

1.      Rekrutacja – ul. 3-go Maja
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

2.      Rekrutacja – ul. Szkolna
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

    *przez obwód szkoły rozumie się dzieci zamieszkałe w Niepołomicach(nie dotyczy Podgrabia)
    Rodzice wybierają kartę zapisu do klasy pierwszej do budynku przy ul. Szkolnej lub ul.3-Maja

3. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.