KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z klasami gimnazjalnymi

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Ślubowanie klas I 13.10.2017r.
Wigilie Klasowa 22.12.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 – 31.12.2017r.
Ferie zimowe 12.02.2018 – 25.02.2018r.
Święto Patrona Szkoły 02.03.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 – 03.04.2018r.
Festyn Rodzinny 09.06.2018r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-7 13.10.2017r. – Ślubowanie kl. 1 – dyżur opiekuńczo-wychowawczy,

30.04.2018r.- dyżur opiekuńczo-wychowawczy

02.05.2018r. – dyżur opiekuńczo-wychowawczy

04.05.2018r. – dyżur opiekuńczo-wychowawczy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas 2 i 3  gimnazjum 02.05.2018r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas 2  gimnazjum

 

18.04.2018r. –  egzamin gimnazjalny w części humanistycznej

19.04.2018r. –  egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej

20.04.2018r. –  egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny

Dzień wolny /odpracowany/ 01.06.2018r. – (piątek) – odpracowany 9.06.2018r.-(sobota) Festyn Rodzinny
Zebrania z rodzicami

/wtorki/

· godz.17.30- kl. 2-3 gimnazjum -ul. Szkolna

· godz.17.00- kl.4-7 SP- ul. 3Maja

·         godz.18.00 – kl.0-3 SP ul. 3Maja i ul. Szkolna

12.09.2017r.

24.10.2017r.

12.12.2017r.

30.01.2018r.

20.03.2018r.

15.05.2018r.

Konferencje klasyfikacyjne 23.01.2018r.

15.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r. 

Rok szkolny 2017/2018 – dni wolne od szkoły i pracy

1 listopada 2017 – Wszystkich Świętych

23 grudnia 2017 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2018 – Nowy Rok

12 lutego – 25 lutego 2018– ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2018 – Święto Pracy

3 maja 2018 – Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja 2018 – Boże Ciało