Komunikaty

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w szkole nie ma określonego terminu zakończenia. Wobec powyższego w dniu jutrzejszym i kolejnych dniach strajk będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach.
Jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany w zaistniałej sytuacji poinformuję Państwa za pomocą strony internetowej oraz dziennika Librus.

Jednocześnie informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w normalnym terminie.

z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak 
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o dobro naszych uczniów informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z podanymi przez OKE terminami tj. 10,11 i 12 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Niepołomicach

Pragnę Państwa poinformować, że w poniedziałek 08.04.2019 r. około 95% Nauczycieli SP w Niepołomicach przystąpiło do akcji strajkowej i zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zostały zawieszone.

W związku z brakiem porozumienia i przystąpieniem Nauczycieli do akcji strajkowej oraz niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) zostają również zawieszone.

Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły (druk ZAS-36, pobrany w Państwa miejscu pracy lub na stronie internetowej ZUS-u).

Dzieci z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio taką potrzebę, objęte zostaną opieką od godz. 8.00 do godz.13.00 w miejscach podanych w poprzednim komunikacie. Przyprowadzając dziecko na zajęcia należy dostarczyć KARTĘ UCZESTNICTWA oraz Upoważnienie osób upoważnionych do odebrania dziecka i zapoznać się z Regulaminem udziału w zajęciach /druki takie dzieci otrzymały w piątek/

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe w ten sposób problemy i liczymy na wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 Szanowni Państwo!

Mając na uwadze ewentualność rozpoczęcia się w dniu 8 kwietnia 2019 r., zapowiadanego przez właściwe organizacje związkowe strajku bezterminowego nauczycieli i pracowników obsługi – uprzejmie informuję, że na czas akcji protestacyjnej, zamknięte zostaną wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.

W czasie akcji protestacyjnej, w jednostkach objętych tą akcją przebywać będą wyłącznie protestujący. Zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zostaną zawieszone.

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio (do dnia 2 kwietnia 2019 r.) taką potrzebę, objęte zostaną opieką w godz. od 8.00 do 13.00 przez:

 • Oddziały przedszkolne: Biblioteka Publiczna, Laboratorium Aktywności Społecznej ul. Bocheńska 26
 • Klasy I i II – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa Zamkowa 4
 • Klasy III – Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski ul. Zamkowa 2

Proszę też o zapoznanie się z informacją znajdującą na stronie Miasta i Gminy Niepołomice, a traktującą szeroko o Strajku Nauczycieli. Informację tę znajdą Państwo pod linkiem:

http://wiadomosci.niepolomice.eu/edukacja/strajk-nauczycieli/

W dniu 8 kwietnia pojawi się więcej informacji na temat skali strajku, zostaną też podjęte decyzje odnośnie kolejnych dni protestu.

Wszelkie aktualne informacje będą zamieszczane przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika Librus bądź też profilu Facebook.

Mamy świadomość, że zaistniała sytuacja powoduje wiele trudności, którym muszą Państwo sprostać niemniej jednak liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów przekazujemy Państwu najważniejsze zalecenia dotyczące  sposobów odciążenia tornistrów szkolnych uczniów:

Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad
zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazuje jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
 • tornister powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Dyrekcja