Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

ROZWIJAJĄCE I DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KL. 1
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Rozwijające zajęcia plastyczne mgr Halina Maciuszek 1b, 1c 3 czwartek – 11.40 – 12.25
Rozwijające zajęcia szachowe mgr Małgorzata Bałos 1b, 1c 4 wtorek – 11.40 – 12.25
Rozwijające zajęcia szachowe mgr Agata Łącka 1a 16 piątek – 11.40 – 12.25
Innowacja pedagogiczna

pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

mgr Agata Łącka 1a 16 poniedziałek – 11.40 – 12.25
KL. 2
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mgr Agata Augustynek 2a, 2b, 2c 7 wtorek – 11.40 – 12.25
Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne mgr Ewa Kuś

mgr Małgorzata Wróbel

2 – 3 2 wtorek – 12.45 – 13.30
Zajęcia rozwijające umiejętność kodowania i programowania mgr Ewa Kuś 2a 2 poniedziałek – 11.40 – 12.25
Zajęcia rozwijające umiejętność kodowania i programowania mgr Małgorzata Wróbel 2b 12 wtorek – 11.40 – 12.25
Zajęcia rozwijające umiejętność pływania. mgr Agnieszka Cioś

mgr Andrzej Frąś

mgr Wojciech Turlik

2a, 2b, 2c pływalnia czwartek –11.40 – 13.30 –

co drugi tydzień

Innowacja plastyczna pt. „ Mali artyści” mgr Agata Augustynek 2a, 2b, 2c 7 czwartek –11.40 – 12.25 –

co drugi tydzień

KL. 3
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KLASA SALA DZIEŃ I NR LEKCJI
Zajęcia dydaktyczono – wyrównawcze mgr Dorota Lato 3a, 3b, 3c 5 wtorek – 12.45 – 13.30
Projekt „Rozwijam przedsiębiorczość” mgr Anna Omilianowska 3c 10 środa – 11.40 – 12.25

(od X : 12.45 – 13.30)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne mgr Ewa Kuś

mgr Małgorzata Wróbel

2 – 3 2 wtorek – 12.45 – 13.30
Zajęcia rozwijające umiejętność pływania mgr Agnieszka Cioś

mgr Andrzej Frąś

mgr Wojciech Turlik

3a, 3b, 3c pływalnia czwartek –11.40 – 13.30 –

co drugi tydzień

Innowacja pedagogiczna

pt. „Jestem uczniem XXI wieku”

mgr Anna Omilianowska 3c 10 środa – 11.40 – 12.25 (od X)
Innowacja pedagogiczna

pt. „Jestem uczniem XXI wieku”

mgr Mariola Kusak 3b 6 środa – 11.40 – 12.25 (od X)
Innowacja pedagogiczna

pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

mgr Dorota Lato 3a 5 czwartek – 11.40 – 12.25