Podręczniki

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy uczniowie z klas I-VIII otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów ( oprócz religii), gdyż podręczniki dla uczniów uczęszczających na religię rodzice zakupują we własnym zakresie.

Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych zakupują podręczniki we własnym zakresie wg podanego wykazu.

Podręczniki dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3

Podręczniki dla klas 4-6