Zdalne nauczanie

WSPARCIE-PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne w okresie zagrożenia wirusem sars CoV-2

praca zdalna-regulamin

procedury

Poradnik dla Rodziców

Zdalne nauczanie RODO

Uzupełnienie klauzuli RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

DARMOWE KSIĄŻKI W INTERNECIE!

Darmowe książki w Internecie

ZDALNE NAUCZANIE

WAŻNY KOMUNIKAT

W środę, 25 marca 2020 r., rozpoczynamy proces kształcenia na odległość. Dla nas wszystkich  jest to sytuacja nowa, która nas zaskoczyła i powoduje wiele utrudnień. Niemniej jednak musimy się z tym wyzwaniem zmierzyć.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN będziemy realizować podstawę programową, a także na bieżąco oceniać. Szczegółowe informacje  dotyczące dalszego sposobu nauczania oraz rodzajach aktywności uczniów zostaną przekazane przez wychowawców i nauczycieli za pomocą Librusa.

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje zabrać ze szkoły książki lub inne materiały, bardzo proszę o taką informację  przez Librusa do wychowawcy lub dyrekcji.

Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę, życzę zdrowia, cierpliwości i zrozumienia dla tak trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Alina Jachimczak

Koronawirus

Informacje i zalecenia MEN oraz MZiGIS w sprawie Koronawirusa

kontakt ze szkołą

W dniach od 16 – 25 marca 2020r. kontakt telefoniczny ze szkołą będzie możliwy pod numerem: 736 364 994

Dyrektor Szkoły
Alina Jachimczak