Samorząd Uczniowski

Regulamin dyskotek

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

UWAGA!!!

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2018/2019

Jeśli chcesz kandydować do Samorządu Uczniowskiego, musisz:

  1. Być uczniem klasy 4, 5, 6, 7 lub 8.
  2. Mieć zachowanie minimum bardzo dobre (wychowawca potwierdza to własnoręcznym podpisem na kartce kandydata).
  3. Zebrać 15 podpisów pod własną kandydaturą od swych koleżanek i kolegów z klas 4-8 (dany uczeń powinien podpisać się na liście tylko jednego kandydata). Podpisy uczniów z klas 0-2 nie będą uwzględniane.
  4. Listę z podpisami oraz danymi osobowymi kandydata, podpisem wychowawcy i rodzica przekazać jednemu z opiekunów Samorządu Uczniowskiego (A. Raszpundzie, M. Kożuch, H. Maciuszek lub A. Augustynek) lub do wychowawcy klasy do 24 września 2018r.
  • Kandydat powinien też wykonać plakaty reklamujące Jego osobę i oddać je wychowawcy lub jednemu z opiekunów SU (po sprawdzeniu opublikowanej  listy kandydatów) w dniach od 25 września do 1 października 

ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO ROZWIESZANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH!

  • Każda klasa wytypuje jednego kandydata reprezentującego daną klasę. Dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać jednemu z opiekunów Samorządu Uczniowskiego (jak wyżej) lub do wychowawcy do dnia 24 września  Osoby wytypowane przez klasę nie zbierają podpisów, tylko  powinny  wykonać  plakaty.
  • W głosowaniu biorą udział uczniowie klas 4 -8.

Terminarz wyborów:

19.09.18r. po pierwszej lekcji – odbieranie specjalnych list poparcia dla kandydatów od:

  1. Haliny Maciuszek (uczniowie klas 4-6; sala nr 3), p. Agnieszki Raszpundy (uczniowie klas 7 i 8, sala nr 14);

19.09 – 24.09.18r. – zbieranie podpisów;

do 24.09.17r. – oddanie list z podpisami do jednego z opiekunów SU (decyduje kolejność oddania list)

– 25.09.18 – 01.10.18r. – kampania wyborcza (oddanie plakatów wychowawcy lub jednemu z opiekunów SU);

02.10.18r. – wybory do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019r.