Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 
Przewodniczący: Małgorzata Klima
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Oleksiak-Wicińska
Sekretarz: Marta Mardosz-Lisak
Członkowie:
Beata Drelichowska
Jarosław Mackiewicz

Kontakt:

rr.niepolomice@gmail.com

 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców