Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący:  Michał Punzet

Zastępca Przewodniczącego:  Izabela Hytroś

Sekretarz:  Marta Mardosz-Lisak

Pozostali członkowie: Anna Kokoszka, Justyna Wyszyńska

Kontakt:

rr.niepolomice@gmail.com     lub      michal.punzet@gmail.com

 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców