Konkursy

harmonogram konkursów

Zmieniony harmonogram  konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

za oknem

Za oknem, za progiem  – moje 5 km


Masz ochotę poczuć się jak fotograf, badacz, przyrodnik lub historyk i to w swojej miejscowości?
Przeczytaj
Proponujemy udziału w projekcie “Za oknem, za progiem – moje 5 km”, który zakłada, że zostaniesz współautorką lub współautorem folderu z opisami i zdjęciami ciekawych historycznie, przyrodniczo lub kulturowo miejsc czy budynków, które znajdują się w Twoim sąsiedztwie. Zachęcamy również do poszukania informacji o ciekawych ludziach mieszkających kiedyś lub obecnie w Waszej miejscowości. Jedyny warunek – to zawężenie opisywanego terenu lub obiektu do 5 km od miejsca w którym mieszkasz. Taka forma pozwoli na samodzielną pracę, bezpieczną w obecnej sytuacji epidemiologicznej, a równocześnie da szansę na poznanie najbliższej okolicy – jej historii i ciekawych osobowości lub miejsc. Najmłodsi uczestnicy – wiemy, że nie możecie sami wychodzić – ale spacer po mieście, wiosce lub Puszczy z kimś dorosłym to dobry sposób na odpoczynek od . Sporo informacji znajdziecie w Internecie lub możecie telefonicznie zapytać babcie lub dziadków.
Do udziału w poszukiwaniach zapraszamy uczniów klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych wszystkich placówek w naszej gminie.
Na Wasze prace czekamy do 6 grudnia, a wszelkie informacje (regulamin, zasady i oświadczenia) znajdziecie poniżej oraz pod adresem mailowym: malg.juszczyk@gmail.com
Mamy nadzieję, że odkrywanie najbliższej okolicy okaże się ciekawą przygodą – czekamy na jej rezultaty.

Projekt  Za oknem, za progiem  – moje 5 km jest dofinansowany ze środków gminy Niepołomice, a patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, pan Roman Ptak

założenia projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie

Konkursy Goniec

UKS Goniec Staniątki organizuje dla uczniów dwa konkursy, jeden plastyczny, a drugi literacki. Zachęcamy do udziału!

 

 

MÓJ ŚWIAT W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

MÓJ ŚWIAT W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Mi mundo en los tiempos de pandemia del coronavirus
Meine Welt während der Coronavirus-Pandemie
My World in the Time of the Coronavirus Pandemic

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych uczących się języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego do udziału w konkursie „Mój świat w czasie pandemii koronawirusa”.

Konkurs odbywał się będzie w dwóch kategoriach:

1) MÓJ PAMIĘTNIK CZASU PANDEMII
/Mi diario de los tiempos de pandemia
/ Mein Tagebuch der Pandemieperiode
/ My Coronavirus Diary

Stwórz w języku hiszpańskim, niemieckim lub angielskim swój pamiętnik czasu pandemii. Przedstaw w nim trzy wybrane dni ze swojego życia w tym okresie używając jednej z niżej wymienionych form:
a) film krótkometrażowy ( 1,5- 3 min)
b) prezentacja multimedialna (6-12 slajdów)
c) zapiski w pamiętniku prozą (min.40 słów na jeden dzień) lub wierszem (ilość słów bez ograniczeń, forma dowolna np. haiku )
d) komiks (nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych ani ilość słów)

Kryteria oceny prac:
a) zgodność treści z tematem i zasadami konkursu
b) poprawność i bogactwo językowe
c) czytelność zamieszczonych treści ( w przypadku filmu: zrozumiałość wypowiadanych treści)
d) estetyka pracy
e) pomysłowość i kreatywność pracy

2) MAPA MOICH MYŚLI W CZASACH PANDEMII
/Mi mapa mental en en los tiempos de pandemia
/Karte meiner Gedanken während der Coronavirus-Pandemie
/My Mind Map in the Time of Pandemic

Stwórz mapę myśli przedstawiającą twój świat w czasie pandemii. Mapa powinna zawierać minimalnie 40 słów, wyrażeń lub zdań w języku hiszpańskim, niemieckim lub angielskim z różnych obszarów (np. uczucia i emocje, formy komunikowania się, najczęstsze słowa używane w mediach, szkoła, praca etc.).
Do stworzenia mapy możesz użyć dowolnej techniki (malarstwo, rysunek, grafika- również grafika komputerowa- , techniki mieszane).

Kryteria oceny prac:
a) zgodność formy i treści z tematem oraz zasadami konkursu
b) poprawność i bogactwo językowe
c) czytelność zamieszczonych treści
d) estetyka pracy
e) pomysłowość i kreatywność pracy

Termin przedstawiania prac: 05.06.2020
Termin ogłoszenia zwycięskich prac: 11.06.2020

Prace konkursowe (zdjęcia prac, linki do prac) proszę przesyłać na maila: 5302240@sp2niepolomice.pl (Joanna Bukowska)

Prace konkursowe powinny zostać opisane: Konkurs_kod ucznia (klasa/numer w dzienniku)

W temacie maila należy wpisać: Konkurs
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i zeskanowane „Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie Mój świat w czasie pandemii koronawirusa” (oświadczenie dostępne na stronie www.sp-niepolomice.pl)

Pamiętaj: Zostań w domu! Do przygotowania pracy użyj wyłącznie materiałów, które masz dostępne w domu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Na laureatów czekają ciekawe nagrody książkowe.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Koordynator konkursu,
Joanna Bukowska