Konkursy

GMINNY MULTIMEDIALNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

Zachęcamy wszystkich uczniów z klas 4-6 do wzięcia udziału w XII edycji multimedialnego gminnego konkursu profilaktycznego Moja szkoła szkolą dobrych obyczajów w świecie realnym i wirtualnym. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.
Gotowe prace lub prace w trakcie realizacji przysyłajcie do swoich nauczycieli zajęć komputerowych do 17 maja 2017r. Nauczyciele sprawdzą wasze prace, jeśli będziecie mieli pytania podpowiedzą na nie itd. Ze szkoły najlepsze prace wyślemy na konkurs. Jak co roku honorowy patronat objął Burmistrz R.Ptak. Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w Woli Batorskiej a także na www.niepolomice.com Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

REGULAMIN XII GMINNEGO MULTIMEDIALNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) z terenu M i G Niepołomice. Prace tworzone są w formie elektronicznej (możecie używać wszystkich dostępnych programów przede wszystkim graficznych).
Uczestnicy tworzą pracę na temat:
Moja szkoła szkołą dobrych obyczajów w świecie realnym i wirtualnym (przykłady dobrych praktyk stosowanych w mojej szkole w przestrzeni realnych i wirtualnych działań)
Uczniowie klas 4-6 przygotowują komiks, plakat, prezentację lub inną formę multimedialną związana z tematem konkursu. Prace będą oceniane odrębnie w każdej kategorii wiekowej.
1. Celem konkursu jest:
Ukazanie dzieciom i młodzieży możliwości wykorzystania komputera jako nowoczesnego narzędzia do pozyskiwania informacji
Doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie posługiwania się edytorami tekstu i grafiki oraz technikami multimedialnymi
Zachęcenie uczniów do twórczego wysiłku, stworzenie możliwości korelacji zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce.
Promowanie zasad dobrego wychowania oraz modelu młodego człowieka, który swoim zachowaniem jest wzorem i przykładem do naśladowania dla innych rówieśników
Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych
2. Każda praca musi zawierać:
Informację o autorze (imię i nazwisko, adres, e-mail (jeśli posiada), telefon, nazwę i adres szkoły, klasę, której jest uczniem, e-mail szkoły, telefon)
Imię i nazwisko opiekuna.
3. Kryteria oceny prac konkursowych
Od strony merytorycznej:
Oryginalność ,pomysłowość przedstawionej formy wypowiedzi
Poprawność językowa
Wartość informacyjna pracy.
Od strony technicznej:
Estetyka pracy – rozmieszczenie elementów na stronie, poprawność formatowania, kolorystyka, zastosowanie odpowiednich narzędzi
Zastosowanie oryginalnych środków wyrazu, czytelność informacji.
4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem i wykorzystanie prac konkursowych przez organizatorów w formie publikacji

Baltie

Zapraszam do udziału w Międzynarodowym Konkursie Programowania Baltie 2017

Na platformie baltie.net dostępny jest etap domowy. Udział w etapie domowym, szkolnym i wojewódzkim jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszeni są już wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek założone konto na platformie (na kółku informatycznym lub na zajęciach komputerowych). Jeśli nie masz jeszcze swojego konta a chciałbyś wziąć udział w konkursie skontaktuj się ze swoim nauczycielem zajęć komputerowych. Uczniowie klas 0-3 rywalizują w kategorii A, uczniowie klas 4-6 w kategorii B. Mogą również brać udział absolwenci naszej szkoły w kategorii C-dla gimnazjalistów oraz D- dla licealistów.

Instrukcja dla uczestników:
1.Jeśli jeszcze nie posiadasz na swoim komputerze programu Baltie3 wejdź na stronę www.baltie.pl, z lewego menu wybierz: Pobierz za darmo program Baltie 3 Pobierz program, następnie zapoznaj się z przykładowymi lekcjami, podręcznikiem itp.
2. Następnie wybierz zakładkę konkursy Baltie, nastąpi przekierowanie na
stronę: www.baltie.net (lub wejdź bezpośrednio na ta stronę), gdzie z lewego menu wybierzesz konkurs Baltie 2017 etap domowy. Na początek musisz się zalogować używając Twój UID- u oraz hasła.
3. Zapoznaj się z regulaminem konkursu w zakładce O konkursie.
4. Wejdź na zakładkę: Zadania i wpisz w pusty prostokąt kod naszej grupy czyli 6113
Następnie rozwiązuj kolejne zadania. Gdy prześlesz je na serwer automatycznie zostaną sprawdzone. Informacje jak sprawdzane są zadania przeczytasz w regulaminie konkursu.
Pamiętaj korzystając z programu Baltie 3 w zakładce tryby wybierasz tryb 3 Programowanie. Zadania możesz wysyłać wielokrotnie.
5. Zadania możesz rozwiązywać do soboty 3 maja (środa). Masz dużo czasu:)
6.Na początku maja zostanie ogłoszona lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu szkolnego.
7. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu lub nauczycieli zajęć komputerowych.
Powodzenia!!! Nasza szkoła osiąga w tym konkursie bardzo dobre wyniki. Może dołączysz w tym roku do grona najlepszych? Pamiętaj jeśli nawet w tym roku nie uda Ci się przejść szkolnych eliminacji zwiększasz swoje szanse na przyszły rok.
Koordynator konkursu-Agnieszka Puła

konkurs gramatyczny z języka angielskiego

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w szkolnym etapie konkursu gramatycznego z języka angielskiego. Konkurs odbędzie się dnia 9 maja (wtorek) na 7 godzinie lekcyjnej w sali 209. Spośród uczestników konkursu, wyłonione zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem. Będą one reprezentowały naszą Szkołę na konkursie gminnym 19 maja w Szkole Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego.

VIII Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

VIII Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

zaproszenie

regulamin

formularz zgłoszeniowy