Konkursy

MÓJ ŚWIAT W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

MÓJ ŚWIAT W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Mi mundo en los tiempos de pandemia del coronavirus
Meine Welt während der Coronavirus-Pandemie
My World in the Time of the Coronavirus Pandemic

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych uczących się języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego do udziału w konkursie „Mój świat w czasie pandemii koronawirusa”.

Konkurs odbywał się będzie w dwóch kategoriach:

1) MÓJ PAMIĘTNIK CZASU PANDEMII
/Mi diario de los tiempos de pandemia
/ Mein Tagebuch der Pandemieperiode
/ My Coronavirus Diary

Stwórz w języku hiszpańskim, niemieckim lub angielskim swój pamiętnik czasu pandemii. Przedstaw w nim trzy wybrane dni ze swojego życia w tym okresie używając jednej z niżej wymienionych form:
a) film krótkometrażowy ( 1,5- 3 min)
b) prezentacja multimedialna (6-12 slajdów)
c) zapiski w pamiętniku prozą (min.40 słów na jeden dzień) lub wierszem (ilość słów bez ograniczeń, forma dowolna np. haiku )
d) komiks (nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych ani ilość słów)

Kryteria oceny prac:
a) zgodność treści z tematem i zasadami konkursu
b) poprawność i bogactwo językowe
c) czytelność zamieszczonych treści ( w przypadku filmu: zrozumiałość wypowiadanych treści)
d) estetyka pracy
e) pomysłowość i kreatywność pracy

2) MAPA MOICH MYŚLI W CZASACH PANDEMII
/Mi mapa mental en en los tiempos de pandemia
/Karte meiner Gedanken während der Coronavirus-Pandemie
/My Mind Map in the Time of Pandemic

Stwórz mapę myśli przedstawiającą twój świat w czasie pandemii. Mapa powinna zawierać minimalnie 40 słów, wyrażeń lub zdań w języku hiszpańskim, niemieckim lub angielskim z różnych obszarów (np. uczucia i emocje, formy komunikowania się, najczęstsze słowa używane w mediach, szkoła, praca etc.).
Do stworzenia mapy możesz użyć dowolnej techniki (malarstwo, rysunek, grafika- również grafika komputerowa- , techniki mieszane).

Kryteria oceny prac:
a) zgodność formy i treści z tematem oraz zasadami konkursu
b) poprawność i bogactwo językowe
c) czytelność zamieszczonych treści
d) estetyka pracy
e) pomysłowość i kreatywność pracy

Termin przedstawiania prac: 05.06.2020
Termin ogłoszenia zwycięskich prac: 11.06.2020

Prace konkursowe (zdjęcia prac, linki do prac) proszę przesyłać na maila: 5302240@sp2niepolomice.pl (Joanna Bukowska)

Prace konkursowe powinny zostać opisane: Konkurs_kod ucznia (klasa/numer w dzienniku)

W temacie maila należy wpisać: Konkurs
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i zeskanowane „Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie Mój świat w czasie pandemii koronawirusa” (oświadczenie dostępne na stronie www.sp-niepolomice.pl)

Pamiętaj: Zostań w domu! Do przygotowania pracy użyj wyłącznie materiałów, które masz dostępne w domu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Na laureatów czekają ciekawe nagrody książkowe.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Koordynator konkursu,
Joanna Bukowska

XI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim “The Stage Is Yours”

XI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

“The Stage Is Yours”

formularze do pobrania

regulamin konkursu matematycznego

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„RACHMISTRZ KL. IV, V, VI, VII i VIII”

XI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

XI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

“The Stage Is Yours”

Harmonogram konkursów przedmiotowych

Harmonogram konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych

województwa małopolskiego

w roku szkolnym 2019/2020

 

 Lp.  Konkurs  Etap szkolny  Etap rejonowy  Etap wojewódzki
 

1.

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego  

15 października 2019 r.

 

2 grudnia 2019 r.

 

19 lutego 2020 r.

 

2.

Małopolski Konkurs z Fizyki  

16 października 2019 r.

 

29 listopada 2019 r.

 

21 lutego 2020 r.

 

3.

Małopolski Konkurs Geograficzny  

17 października 2019 r.

 

3 grudnia 2019 r.

 

20 lutego 2020 r.

 

4.

Małopolski Konkurs Języka Polskiego  

18 października 2019 r.

 

4 grudnia 2019 r.

 

24 lutego 2020 r.

 

5.

Małopolski Konkurs Biologiczny  

21 października 2019 r.

 

5 grudnia 2019 r.

 

25 lutego 2020 r.

 

6.

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego  

22 października 2019 r.

 

6 grudnia 2019 r.

 

26 lutego 2020 r.

 

7.

Małopolski Konkurs Matematyczny  

23 października 2019 r.

 

9 grudnia 2019 r.

 

27 lutego 2020 r.

 

8.

Małopolski Konkurs Historyczny  

24 października 2019 r.

 

10 grudnia 2019 r.

 

28 lutego 2020 r.

 

9.

Małopolski Konkurs Chemiczny  

25 października 2019 r.

 

11 grudnia 2019 r.

 

2 marca 2020 r.

 

10.

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego  

29 października 2019 r.

 

12 grudnia 2019 r.

 

3 marca 2020 r.

 

11.

Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego  

30 października 2019 r.

 

13 grudnia 2019 r.

 

4 marca 2020 r.