Dla Rodziców

Materiały dla Rodziców – Moje dziecko w sieci

Materiały dla Rodziców – Moje dziecko w sieci

Prezentacja

Nadmierne korzystanie z komputera przez dzieci i młodzież

Pomyśl zanim wrzucisz

Poradnik dla Rodziców

wszyzglowy

Pasożyty skóry głowy- poradnik dla Rodziców – czytaj więcej

Rezygnacja z wdż

Rezygnacja z WDŻ

rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja uzupełniająca, naboru do oddziałów zerowych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w terminie; 13.05-24.05.2019r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

·         przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00

·         przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach:
– oddziały przedszkolne:  od 4 do 22 marca 2019 r.
– klasy pierwsze:  od 4 do 29 marca 2019 r.

Karty zapisu oraz  wnioski dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariatach szkoły:

 • przy ul. 3 Maja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we środę od 8.00 do 16.00
 • przy ul. Szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7. 30  do  15.30 .

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).
Wnioski niekompletne lub niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Druki rekrutacyjne do pobrania:

1.      Rekrutacja – ul. 3-go Maja
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

2.      Rekrutacja – ul. Szkolna
a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły *

KARTA ZAPISU

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci (załączniki nie są potrzebne w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego)

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA

  *przez obwód szkoły rozumie się dzieci zamieszkałe w Niepołomicach(nie dotyczy Podgrabia)
  Rodzice wybierają kartę zapisu do klasy pierwszej do budynku przy ul. Szkolnej lub ul.3-Maja

3. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W NIEPOŁOMICACH Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

 

ul.3 Maja 23 ul. Szkolna 3
Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Festyn Rodzinny 22.09.2018
Ślubowanie klas I 12.10.2018 15.10.2018
Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018-01.01.2019
Wigilie klasowe 21.12.2018
Ferie Zimowe 14-27.01.2019
Święto Patrona Szkoły 04.03.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
Egzamin gimnazjalny 10-12.04.2019
Egzamin klas VIII 15-17.04.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 12.04.2019
15-17.04.2019
02.11.2018
02.05.2019 -dzień wolny odpracowany 22.09.2018r.
Zebrania z rodzicami 11.09.2018 12.09.2018
23.10.2018 24.10.2018
18.12.2018 19.12.2018
26.02.2019 27.02.2019
26.03.2019 27.03.2019
28.05.2019 29.05.2019
Konferencje klasyfikacyjne i rady pedagogiczne 10.09.2018
16.10.2018
20.11.2018
11.12.2018
08.01.2019 – konferencja klasyfikacyjna
19.02.2019
19.03.2019
kwiecień 2019
21.05.2019
11.06.2019 – konferencja klasyfikacyjna
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019

 

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy uczniowie z klas I-VIII otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów ( oprócz religii), gdyż podręczniki dla uczniów uczęszczających na religię rodzice zakupują we własnym zakresie.

Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych zakupują podręczniki we własnym zakresie wg podanego wykazu.

Podręczniki dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3

Podręczniki dla klas 4-6

KLASY MŁODSZE

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

Oddziały przedszkolne

Wychowanie przedszkolne „Olek i Ada” – Autorzy: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska Grupa MAC
2. J.angielski English Adventure Starter – tylko podręcznik-Regina Raczyńska, Cristiana Bruni Pearson Longman

 

3. Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi”-

Ks. T.Panaś, A Kielian, s. Damaris Pawłowska

Sw. Stanisław BM
Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 

 I

 

„Elementarz odkrywców”-Autorzy:

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Nowa Era
J.angielski New English

Adventure 1

 

Pearson Longman
Religia „Jesteśmy w

rodzinie Pana

Jezusa” – red. Kos.

T. Panuś, ks. A.Kielian,

A Berski  podręcznik + ćw

 

Św. Stanisław BM

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 II

 

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz

odkrywców” – Autorzy:

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Nowa Era
J. angielski ENGLISH

ADVENTURE 2

książka ucznia

z zeszytem ćwiczeń

autor: Anne Worrall

 

Pearson Longman
Religia „Kochamy Pana

Jezusa” -red.

Kos. T. Panuś,

ks. A.Kielian,

A Berski

Św. Stanisław BM

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 III

 

Nauczanie wczesnoszkolne Kontynuacja  „Tropiciele” Box klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

WSiP
 

J.angielski

ENGLISH ADVENTURE 3 – książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

autor: Anne Worrall

Pearson Longman
Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Ks. T Panaś, ks. A Kielian, A Berski

Św. Stanisław BM

KLASY STARSZE

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Religia „Słuchamy Pana Boga”-  Ks. T Panuś, ks. A Kielian, A. Berski, Św. Stanisław BM
2.  

 

 

 

Język polski

Nowe Słowa na start! 4 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: A.Klimkowicz, M.Derlukiewicz

 

Nowe Słowa na start! 4 – Zeszyt do ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Autorzy: praca zbiorowa

 

Nowa Era
3. Język angielski “Steps Plus “- podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

 

Oxford
4. Muzyka „Zagrajmy!”

 

Nowa Era
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika

 

6. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era

 

7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

 

GWO
9. Informatyka „Teraz bajty”-Informatyka” dla szkoły podstawowej G.Koba Migra
10. Technika “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

V

Religia „Wierzymy w Pana Boga” –Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

 

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na start! 5 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: A. Klimkowicz, M. Derlukiewicz

 

Nowe Słowa na start! 4 – Zeszyt do ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: A. Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era
3. Język angielski “Steps Plus “ – podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

 

Oxford
4. Muzyka Realizacja bez podręcznika
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika
6. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

 

GWO
9. Informatyka „Teraz bajty”-Informatyka” dla szkoły podstawowej G.Koba Migra
10. Technika “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Religia „ W kościele umacniamy wiarę” –

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
Język polski Słowa na Start ! 6  cz. 1 – Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe.

Autorzy: M. Derlukiewicz

 

Słowa na Start ! 6 cz. 2 – Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe.

Autorzy: A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

 

Słowa na Start ! 6 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa

Nowa Era
3. Język angielski “Step Forward Student’s Book 3”

 

Oxford
4. Muzyka Realizacja bez podręcznika
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika
6. Historia i społeczeństwo “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
9. Zajęcia komputerowe Realizacja bez podręcznika
10. Zajęcia techniczne “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Religia „Spotkajmy się z żywym słowem” –

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na Start ! 7 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

 

Nowe Słowa na Start ! 7 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla  klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J.Kuchta, J. Kościerzyńska, M.Ginter

Nowa Era
3. Język angielski “English Class B1” – Student’s Book

C.Barraclough,S. Gaynor,A.Tkacz

Pearson
4. Język niemiecki „Magnet smart 1 ” – podręcznik języka niemieckiego – G. Motta LektorKlett
5. Język hiszpański „Espacio joven” – podręcznik do nauki języka hiszpańskiego Edi numen
6. Muzyka Realizacja bez podręcznika
7. Plastyka Realizacja bez podręcznika
8. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
9. Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla kasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
10. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły Podstawowej

M.Jefimow

Nowa Era
11. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy siódmejj szkoły podstawowej J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin Nowa Era
12. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
13. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
14. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej -G.Koba Migra

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Religia „Żyjemy w miłości Boga”

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na Start ! 8 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

 

Nowe Słowa na Start ! 8 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla  klasy ósmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
3. Język angielski “Repetytorium ósmoklasisty” Pearson
4. Język niemiecki „Magnet smart ” – podręcznik języka niemieckiego – – G. Motta LektorKlett
5. Język włoski „Junior” – podręcznik do nauki języka włoskiego T.Marin Edilingua
6. Język hiszpański „Espacio joven” – podręcznik do nauki języka hiszpańskiego Edi numen
7. Muzyka Realizacja bez podręcznika
8. Plastyka Realizacja bez podręcznika
9. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
10. Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla kasy ósmej szkoły podstawowej- T.Rachwał, D.Szczypiński Nowa Era
11. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły Podstawowej

M.Jefimow

Nowa Era
12. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy ósmej dla szkoły podstawowej Nowa Era
13. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
14. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
15. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej -G.Koba Migra
16. WOS „Dziś i jutro” Nowa Era
17. EDB Edukacja dla bezpieczeństwa- szkoła podstawowa – B. Breitkopf,D.Czyżow WSiP

 

 

 

 

 

 

List Ministerstwa Edukacji

List Ministerstwa Edukacji do Rodziców

Komunikaty

Szanowni Państwo

W związku z decyzją o zawieszeniu akcji strajkowej przez ZNP, od poniedziałku tj. 29 kwietnia 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów do szkoły zgodnie z  harmonogramem zajęć.

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym, którzy podczas naszej akcji protestacyjnej o lepszą szkołę, o godność i szacunek dla zawodu Nauczyciela okazali nam swoje wsparcie.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie przejawy życzliwości, których doświadczyliśmy w tych trudnych dla nas chwilach.

W sposób szczególny dziękujemy:

Dyrekcji, Panu Burmistrzowi, Księdzu Proboszczowi, odwiedzającym nas klasom i uczniom, Rodzicom, Babciom, Dziadkom, a także Pani Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Fundacji „Lepsze Niepołomice”.

Jednocześnie rozumiemy niezadowolenie tych, którzy mieli odmienne zdanie co do zaistniałej sytuacji i szanujemy ich poglądy.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.


Dziś, 25 kwietnia, przedstawiciele Fundacji Lepsze Niepołomice odwiedzili strajkujących Nauczycieli z naszej szkoły. Przekazali słowa wsparcia oraz upieczone specjalnie na tę okazję muffinki. Byli również u Burmistrza, z którym rozmawiali o trudnej sytuacji w oświacie oraz o poparciu Rodziców, Dziadków i Uczniów dla strajkujących Nauczycieli.

 

 

DZIĘKUJEMY!!!


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w szkole nadal trwa i zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały.

W dniu jutrzejszym (środa 24 kwietnia) oraz 25 i 26 kwietnia  dla Rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w wieku do lat 10, będziemy organizować  zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w budynku przy  ul. 3 Maja, w godz. 8.00-15.30.

W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieciom i odpowiedniej ilości osób do opieki należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie (sekretariat szkoły – 12 2811085) lub poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS -wiadomością do dyrektora szkoły.

Z wyrazami szacunku

Alina Jachimczak Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice,
W środę 17 kwietnia placówki oświatowe:  Biblioteka, MCDiS i Muzeum Zamek organizują ostatni dzień zajęć opiekuńczych dla naszych uczniów.

Protest nauczycieli trwa nadal.

W czwartek 18 kwietnia i wtorek 23 kwietnia proponujemy tym z Państwa, którym niezbędna jest  pomoc w zapewnieniu opieki dla swojego dziecka, dyżur opiekuńczy dla klas 0-3 w budynku przy ul. 3 Maja w godz. od 8.00 do 13.00

Bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia dziecka  wiadomością przez dziennik Librus do pani wicedyrektor Małgorzaty Rogowskiej, aby można było zorganizować dla nich opiekę. Informację proszę przesłać do środy godz. 14.00, określić  dzień i godziny pobytu dziecka.

Proszę o wyrozumiałość i wsparcie oraz zrozumienie  tej wyjątkowo trudnej sytuacji zarówno dla nas jak i dla Państwa.

z wyrazami szacunku

Alina Jachimczak- Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo
Informuję, że egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie  z harmonogramem tj. 15,16 i 17 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w szkole nie ma określonego terminu zakończenia. Wobec powyższego w dniu jutrzejszym i kolejnych dniach strajk będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach.
Jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany w zaistniałej sytuacji poinformuję Państwa za pomocą strony internetowej oraz dziennika Librus.

Jednocześnie informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w normalnym terminie.

z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak 
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o dobro naszych uczniów informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z podanymi przez OKE terminami tj. 10,11 i 12 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Niepołomicach

Pragnę Państwa poinformować, że w poniedziałek 08.04.2019 r. około 95% Nauczycieli SP w Niepołomicach przystąpiło do akcji strajkowej i zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zostały zawieszone.

W związku z brakiem porozumienia i przystąpieniem Nauczycieli do akcji strajkowej oraz niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) zostają również zawieszone.

więcej informacji

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe w ten sposób problemy i liczymy na wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.


Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o dobro naszych uczniów informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z podanymi przez OKE terminami tj. 10,11 i 12 kwietnia. Szczegółowe  informacje zostaną przekazane w komunikacie za pośrednictwem dziennika Librus.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Niepołomicach

Pragnę Państwa poinformować, że w poniedziałek 08.04.2019 r. około 95% Nauczycieli SP w Niepołomicach przystąpiło do akcji strajkowej i zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zostały zawieszone.

W związku z brakiem porozumienia i przystąpieniem Nauczycieli do akcji strajkowej oraz niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) zostają również zawieszone.

Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły (druk ZAS-36, pobrany w Państwa miejscu pracy lub na stronie internetowej ZUS-u).

Dzieci z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio taką potrzebę, objęte zostaną opieką od godz. 8.00 do godz.13.00 w miejscach podanych w poprzednim komunikacie. Przyprowadzając dziecko na zajęcia należy dostarczyć KARTĘ UCZESTNICTWA oraz Upoważnienie osób upoważnionych do odebrania dziecka i zapoznać się z Regulaminem udziału w zajęciach /druki takie dzieci otrzymały w piątek/

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe w ten sposób problemy i liczymy na wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 Szanowni Państwo!

Mając na uwadze ewentualność rozpoczęcia się w dniu 8 kwietnia 2019 r., zapowiadanego przez właściwe organizacje związkowe strajku bezterminowego nauczycieli i pracowników obsługi – uprzejmie informuję, że na czas akcji protestacyjnej, zamknięte zostaną wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.

W czasie akcji protestacyjnej, w jednostkach objętych tą akcją przebywać będą wyłącznie protestujący. Zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zostaną zawieszone.

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio (do dnia 2 kwietnia 2019 r.) taką potrzebę, objęte zostaną opieką w godz. od 8.00 do 13.00 przez:

 • Oddziały przedszkolne: Biblioteka Publiczna, Laboratorium Aktywności Społecznej ul. Bocheńska 26
 • Klasy I i II – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa Zamkowa 4
 • Klasy III – Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski ul. Zamkowa 2

Proszę też o zapoznanie się z informacją znajdującą na stronie Miasta i Gminy Niepołomice, a traktującą szeroko o Strajku Nauczycieli. Informację tę znajdą Państwo pod linkiem:

http://wiadomosci.niepolomice.eu/edukacja/strajk-nauczycieli/

W dniu 8 kwietnia pojawi się więcej informacji na temat skali strajku, zostaną też podjęte decyzje odnośnie kolejnych dni protestu.

Wszelkie aktualne informacje będą zamieszczane przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika Librus bądź też profilu Facebook.

Mamy świadomość, że zaistniała sytuacja powoduje wiele trudności, którym muszą Państwo sprostać niemniej jednak liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku
Alina Jachimczak
Dyrektor Szkoły


 

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów przekazujemy Państwu najważniejsze zalecenia dotyczące  sposobów odciążenia tornistrów szkolnych uczniów:

Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad
zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazuje jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
 • tornister powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Dyrekcja