Dla Rodziców

Materiały dla Rodziców – Moje dziecko w sieci

Materiały dla Rodziców – Moje dziecko w sieci

Prezentacja

Nadmierne korzystanie z komputera przez dzieci i młodzież

Pomyśl zanim wrzucisz

Poradnik dla Rodziców

wszyzglowy

Pasożyty skóry głowy- poradnik dla Rodziców – czytaj więcej

Rezygnacja z wdż

Rezygnacja z WDŻ

rekrutacja 2018

Zapisy do oddziałów przedszkolnych

oraz do klas pierwszych

na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że zapisy
– do oddziałów przedszkolnych będą trwały  od 1 marca do 31 marca 2018 r.
– do klas pierwszych będą trwały  od 1 marca do 15 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenia i zapisy, w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. 3 maja, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00  do  15.00. Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).
Wnioski niekompletne, niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Alina Jachimczak

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Regulamin rekrutacji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W NIEPOŁOMICACH Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

 

ul.3 Maja 23 ul. Szkolna 3
Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Festyn Rodzinny 22.09.2018
Ślubowanie klas I 12.10.2018 15.10.2018
Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018-01.01.2019
Wigilie klasowe 21.12.2018
Ferie Zimowe 14-27.01.2019
Święto Patrona Szkoły 04.03.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
Egzamin gimnazjalny 10-12.04.2019
Egzamin klas VIII 15-17.04.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 12.04.2019
15-17.04.2019
02.11.2018
02.05.2019 -dzień wolny odpracowany 22.09.2018r.
Zebrania z rodzicami 11.09.2018 12.09.2018
23.10.2018 24.10.2018
18.12.2018 19.12.2018
26.02.2019 27.02.2019
26.03.2019 27.03.2019
28.05.2019 29.05.2019
Konferencje klasyfikacyjne i rady pedagogiczne 10.09.2018
16.10.2018
20.11.2018
11.12.2018
08.01.2019 – konferencja klasyfikacyjna
19.02.2019
19.03.2019
kwiecień 2019
21.05.2019
11.06.2019 – konferencja klasyfikacyjna
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019

 

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy uczniowie z klas I-VIII otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów ( oprócz religii), gdyż podręczniki dla uczniów uczęszczających na religię rodzice zakupują we własnym zakresie.

Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych zakupują podręczniki we własnym zakresie wg podanego wykazu.

Podręczniki dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3

Podręczniki dla klas 4-6

KLASY MŁODSZE

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

Oddziały przedszkolne

Wychowanie przedszkolne „Olek i Ada” – Autorzy: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska Grupa MAC
2. J.angielski English Adventure Starter – tylko podręcznik-Regina Raczyńska, Cristiana Bruni Pearson Longman

 

3. Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi”-

Ks. T.Panaś, A Kielian, s. Damaris Pawłowska

Sw. Stanisław BM
Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 

 I

 

„Elementarz odkrywców”-Autorzy:

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Nowa Era
J.angielski New English

Adventure 1

 

Pearson Longman
Religia „Jesteśmy w

rodzinie Pana

Jezusa” – red. Kos.

T. Panuś, ks. A.Kielian,

A Berski  podręcznik + ćw

 

Św. Stanisław BM

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 II

 

Nauczanie wczesnoszkolne „Elementarz

odkrywców” – Autorzy:

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Nowa Era
J. angielski ENGLISH

ADVENTURE 2

książka ucznia

z zeszytem ćwiczeń

autor: Anne Worrall

 

Pearson Longman
Religia „Kochamy Pana

Jezusa” -red.

Kos. T. Panuś,

ks. A.Kielian,

A Berski

Św. Stanisław BM

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 III

 

Nauczanie wczesnoszkolne Kontynuacja  „Tropiciele” Box klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

WSiP
 

J.angielski

ENGLISH ADVENTURE 3 – książka ucznia z zeszytem ćwiczeń

autor: Anne Worrall

Pearson Longman
Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Ks. T Panaś, ks. A Kielian, A Berski

Św. Stanisław BM

KLASY STARSZE

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Religia „Słuchamy Pana Boga”-  Ks. T Panuś, ks. A Kielian, A. Berski, Św. Stanisław BM
2.  

 

 

 

Język polski

Nowe Słowa na start! 4 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: A.Klimkowicz, M.Derlukiewicz

 

Nowe Słowa na start! 4 – Zeszyt do ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Autorzy: praca zbiorowa

 

Nowa Era
3. Język angielski “Steps Plus “- podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

 

Oxford
4. Muzyka „Zagrajmy!”

 

Nowa Era
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika

 

6. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era

 

7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

 

GWO
9. Informatyka „Teraz bajty”-Informatyka” dla szkoły podstawowej G.Koba Migra
10. Technika “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

V

Religia „Wierzymy w Pana Boga” –Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

 

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na start! 5 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: A. Klimkowicz, M. Derlukiewicz

 

Nowe Słowa na start! 4 – Zeszyt do ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: A. Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era
3. Język angielski “Steps Plus “ – podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

W.Sylvia, Davies Paul A., Falla Tim

 

Oxford
4. Muzyka Realizacja bez podręcznika
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika
6. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

 

GWO
9. Informatyka „Teraz bajty”-Informatyka” dla szkoły podstawowej G.Koba Migra
10. Technika “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Religia „ W kościele umacniamy wiarę” –

Ks. T. Pamiś, ks. A Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM
Język polski Słowa na Start ! 6  cz. 1 – Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe.

Autorzy: M. Derlukiewicz

 

Słowa na Start ! 6 cz. 2 – Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe.

Autorzy: A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

 

Słowa na Start ! 6 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa

Nowa Era
3. Język angielski “Step Forward Student’s Book 3”

 

Oxford
4. Muzyka Realizacja bez podręcznika
5. Plastyka Realizacja bez podręcznika
6. Historia i społeczeństwo “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
7. Przyroda “Tajemnice przyrody” + ćw. cz 1 i 2

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era
8. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
9. Zajęcia komputerowe Realizacja bez podręcznika
10. Zajęcia techniczne “ Jak to działa ? “ – L.M Łabeccy Nowa Era

 

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Religia „Spotkajmy się z żywym słowem” –

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na Start ! 7 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

 

Nowe Słowa na Start ! 7 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla  klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J.Kuchta, J. Kościerzyńska, M.Ginter

Nowa Era
3. Język angielski “English Class B1” – Student’s Book

C.Barraclough,S. Gaynor,A.Tkacz

Pearson
4. Język niemiecki „Magnet smart 1 ” – podręcznik języka niemieckiego – G. Motta LektorKlett
5. Język hiszpański „Espacio joven” – podręcznik do nauki języka hiszpańskiego Edi numen
6. Muzyka Realizacja bez podręcznika
7. Plastyka Realizacja bez podręcznika
8. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
9. Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla kasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
10. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły Podstawowej

M.Jefimow

Nowa Era
11. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy siódmejj szkoły podstawowej J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin Nowa Era
12. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
13. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
14. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej -G.Koba Migra

 

Lp. Klasa Przedmiot Tytuł i autor Wydawnictwo
1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Religia „Żyjemy w miłości Boga”

Ks. T.Panuś, R.Chrzanowska, M.Lewicka

Św. Stanisław BM
2. Język polski Nowe Słowa na Start ! 8 – Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

 

Nowe Słowa na Start ! 8 – Zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla  klasy ósmej szkoły podstawowej.

Autorzy: J. Koscierzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era
3. Język angielski “Repetytorium ósmoklasisty” Pearson
4. Język niemiecki „Magnet smart ” – podręcznik języka niemieckiego – – G. Motta LektorKlett
5. Język włoski „Junior” – podręcznik do nauki języka włoskiego T.Marin Edilingua
6. Język hiszpański „Espacio joven” – podręcznik do nauki języka hiszpańskiego Edi numen
7. Muzyka Realizacja bez podręcznika
8. Plastyka Realizacja bez podręcznika
9. Historia “Wczoraj i dziś ” – bez zeszytu ćwiczeń Olszewska, Surdyk-Fertsch Nowa Era
10. Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla kasy ósmej szkoły podstawowej- T.Rachwał, D.Szczypiński Nowa Era
11. Biologia „Plus życia” – podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły Podstawowej

M.Jefimow

Nowa Era
12. Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy ósmej dla szkoły podstawowej Nowa Era
13. Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era
14. Matematyka „Matematyka z plusem”

Marek Jucewicz, Karpiński, Jacek Lech

Podręcznik + ćwiczenia

GWO
15. Informatyka „Teraz bajty – Informatyka” dla szkoły podstawowej -G.Koba Migra
16. WOS „Dziś i jutro” Nowa Era
17. EDB Edukacja dla bezpieczeństwa- szkoła podstawowa – B. Breitkopf,D.Czyżow WSiP

 

 

 

 

 

 

List Ministerstwa Edukacji

List Ministerstwa Edukacji do Rodziców

Komunikaty

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów przekazujemy Państwu najważniejsze zalecenia dotyczące  sposobów odciążenia tornistrów szkolnych uczniów:

Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad
zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazuje jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
  • tornister powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
  • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  • tornister należy nosić na obu ramionach,
  • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Dyrekcja


Ważne informacje dla uczniów klas 8 i gimnazjalistów

– Nowy System Edukacji
– Kształcenie w liceach, technikach i szkołach branżowych
– Jak będzie wyglądać rekrutacja?
– Kryteria rekrutacji


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


INFORMACJA O DOWOZACH


List Ministerstwa Edukacji Narodowej

do Rodziców


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach
 (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 są prowadzone w szkole dla uczniów zajęcia z etyki  na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej. Zajęcia z etyki z są realizowane w wymiarze 1 godz. tygodniowo [§ 8 ust.2].

Nauka religii pozostaje we wszystkich klasach bez zmian.


DRUKI DO POBRANIA

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.3Maja – pobierz

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.Szkolnej – pobierz

Druk  dotyczący dowozu do szkoły- pobierz

 Deklaracja rezygnacji z zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie – pobierz