Pracownicy szkoły

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko / nauczany przedmiot w roku szkolnym 2019/2020
1 mgr inż. Alina Jachimczak Dyrektor Szkoły
informatyka
2 mgr Elżbieta Siwek Wicedyrektor
wychowanie do życia w rodzinie
3 mgr Małgorzata Rogowska Wicedyrektor
matematyka
4 mgr Ewa Paluch wychowanie przedszkolne 0a
5 mgr Monika Karcz wychowanie przedszkolne 0b
6 mgr Agata Łącka edukacja wczesnoszkolna 1a
7 mgr Małgorzata Bałos edukacja wczesnoszkolna 1b
8 mgr Halina Maciuszek edukacja wczesnoszkolna 1c
9 mgr Ewa Kuś edukacja wczesnoszkolna 2a
10 mgr Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna 2b
11 mgr Agata Augustynek edukacja wczesnoszkolna 2c
12 mgr Dorota Lato edukacja wczesnoszkolna 3a
13 mgr Mariola Kusak edukacja wczesnoszkolna 3b
14 mgr Anna Omilianowska edukacja wczesnoszkolna 3c
15 mgr Marzena Górka język polski, rewalidacja
wychowawca klasy 6c
16 mgr Joanna Hytroś język polski, biblioteka
wychowawca klasy 5e
17 mgr Joanna Jasińska-Bień język polski
18 mgr Katarzyna Kołodziej język polski, rewalidacja, logopedia
19 mgr Renata Kołodziej język polski
wychowawca klasy 6e
20 mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda język polski
wychowawca klasy 8c
21 mgr Marzena Święch język polski
wychowawca klasy 8e
22 mgr Aleksandra Buczko język angielski
wychowawca klasy 7a
23 mgr Magdalena Pudo język angielski
24 mgr Aneta Rożkiewicz język angielski
25 mgr Angelika Walasik język angielski
wychowawca klasy 8f
26 mgr Anna Wójcik- Skowronek język angielski
27 mgr Joanna Bukowska język hiszpański
28 mgr Joanna Bednarczyk język niemiecki
29 mgr Dorota Bazarnik historia, WOS
30 mgr Małgorzata Juszczyk historia, WOS
wychowawca klasy 5f
31 mgr Mikołaj Schabowski historia, plastyka
wychowawca klasy 8b
32 mgr Anna Borejczuk- Kupczyk muzyka, plastyka
wychowawca klasy 6b
33 mgr inż. Joanna Hewelt matematyka, technika
wychowawca klasy 7c
34 mgr Monika Kulpa matematyka, informatyka
wychowawca klasy 4a
35 mgr Janusz Kulpa matematyka, informatyka, fizyka
wychowawca klasy 6a
36 mgr Barbara Stachaczyk matematyka
wychowawca klasy 4b
37 mgr Lucyna Szewczyk matematyka
wychowawca klasy 6d
38 mgr Anna Buczek fizyka, technika
wychowawca klasy 8d
39 mgr Agnieszka Puła informatyka
40 mgr Paulina Bogdał chemia
41 mgr Monika Brotoń geografia, biologia, język angielski
wychowawca klasy 6f
42 mgr Aneta Gryglak geografia, przyroda
43 mgr Romualda Siemianowska przyroda
wychowawca klasy 8a
44 mgr Elżbieta Sewiołło geografia, technika
wychowawca klasy 5b
45 mgr Małgorzata Bednarska wychowanie fizyczne
46 mgr Agnieszka Cioś wychowanie fizyczne
47 mgr Anna Dominik wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 7b
48 mgr Robert Fraś wychowanie fizyczne
49 mgr Andrzej Frąś wychowanie fizyczne, EDB
wychowawca klasy 5a
50 mgr Wojciech Turlik wychowanie fizyczne
51 mgr Jadwiga Guzik religia
52 mgr Nikodem Hajducki religia
53 ks. mgr Paweł Król religia
54 mgr Jacenty Malarz religia
55 s. mgr Teresa  Muskus religia
56 mgr Beata Franczyk – Kestranek etyka
57 mgr Krzysztof Nowak WDŻ, aktywna turystyka
58 mgr Zbigniew Sopata wychowawca świetlicy
59 mgr Justyna Szeląg wychowawca świetlicy
60 mgr Marta Kożuch pedagog szkolny
61 mgr Elżbieta Kapel psycholog szkolny
62 mgr Irena Ślusarczyk nauczyciel bibliotekarz
63 mgr Lucyna Chytroś nauczanie wspierające, zkk
64 mgr Anna Kokoszka nauczanie wspierające, doradztwo zawodowe, zkk
Lp.Pracownicy administracji, obsługi
1.mgr Izabella Cylny
2.Paulina Klima
3.Maria Wywiał
4.Barbara Wywiał
5.Elżbieta Suchan
6.Barbara Molter
7.Maria Augustyn
8.Marzena Landowska
9.Anna Pieczonka
10.Zofia Szcześniak
11.Teresa Szczyligar
12.Stanisława Wojas
13.Łukasz Górka