Ślubowanie 2020

 Wielkie Święto naszej Szkoły

W piątek 6 listopada odbyła się w naszej szkole Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród Uczniów, Nauczycieli, a także Rodziców. W tym roku było tym bardziej niezwykłe, gdyż pierwszy raz w historii szkoły, ze względu na panującą pandemię i obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, odbywało się ono również online. Umożliwiło to wzięcie w nim udziału uczniom przebywającym na kwarantannie lub chorym.

Po gorącym przywitaniu uczniów przez Dyrekcję szkoły oraz Przewodniczącego Samorządu Szkolnego nastąpiło złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani Dyrektor Alina Jachimczak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od koleżanek i kolegów z klas VIII.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Zobacz Galerię