“Szkoła pamięta” 4-6

“Szkoła pamięta”

Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza szkoła z zapałem wzięła udział w ogólnopolskiej akcji “Szkoła pamięta”. Podjęliśmy działania zachęcające młodzież do zwrócenia szczególnej uwagi na  miejscowych bohaterów i historię najbliższej okolicy.

1) Uczniowie prezentowali na lekcjach pamiątki, medale, zdjęcia, prezentując patriotyczną działalność swoich przodków.

2)Grupa uczniów przygotowała film o tematyce patriotycznej, który został zaprezentowany on-line w trakcie wirtualnego apelu, z okazji święta 11 listopada.

3)Podczas lekcji historii, j. polskiego i godzin wychowawczych, zostały przeprowadzone pogadanki i rozmowy na temat bolesnej i trudnej historii naszego kraju i regionu,

4)Przygotowany został gminny projekt i ogłoszony międzyszkolny konkurs:  “Za oknem, za progiem”, zachęcający uczniów do odkrywania i opisania min. ciekawych historycznie i społecznie miejsc, budynków, postaci, które związane są z naszą najbliższą okolicą.

#SzkolaPamieta.