przemówienie

Słowa Pani Dyrektor Aliny Jachimczak

skierowane do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

przeczytaj