podsumowanie czytelnictwa

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za odwiedzanie
w tym roku Biblioteki Szkolnej!

Życząc zdrowych, bezpiecznych, spokojnych wakacji
zapraszamy do nas od września 2020r.
Biblioteka

Klasy oraz uczniowie najwięcej czytający na poszczególnych poziomach.

Poziom I- III – kl. 3a – 167 wol. Indywidualnie Martyna Frąś kl.3b

Poziom IV-VI – kl. 5b – 70 wol. Indywidualnie Angelika Zychal kl.4b

Poziom VII-VIII – kl. 7a– 66 wol. Indywidualnie Emilia Kołodziej kl.7b

Podsumowanie czytelnictwa w roku szkolnym 2019/2020