ZDALNE NAUCZANIE

WAŻNY KOMUNIKAT

   W środę, 25 marca 2020 r., rozpoczynamy proces kształcenia na odległość. Dla nas wszystkich  jest to sytuacja nowa, która nas zaskoczyła i powoduje wiele utrudnień. Niemniej jednak musimy się z tym wyzwaniem zmierzyć.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN będziemy realizować podstawę programową, a także na bieżąco oceniać. Szczegółowe informacje  dotyczące dalszego sposobu nauczania oraz rodzajach aktywności uczniów zostaną przekazane przez wychowawców i nauczycieli za pomocą Librusa.

   Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje zabrać ze szkoły książki lub inne materiały, bardzo proszę o taką informację  przez Librusa do wychowawcy lub dyrekcji.

   Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę, życzę zdrowia, cierpliwości i zrozumienia dla tak trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Alina Jachimczak