rekrutacja-przesunięcie

Terminy rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o dwa tygodnie,

szczegóły w zakładce REKRUTACJA