kontakt ze szkołą

W dniach od 16 – 25 marca 2020r. kontakt telefoniczny ze szkołą będzie możliwy pod numerem: 736 364 994

Dyrektor Szkoły
Alina Jachimczak