Epatia

Trening umiejętności społecznych

Rozpoczynamy nabór na zajęcia z Treningu umiejętności społecznych. Zapraszamy do udziału dzieci
z klas 1 – 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkoły podstawowej. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej,
 • nabywanie kompetencji społecznych,
 • nauka współdziałania w grupie,
 • uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
  z nimi,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego,
 • uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie,
 • stymulacja koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych.

Zajęcia rozpoczną się w październiku lub listopadzie (w momencie gdy utworzą się grupy).
Spotkanie będą odbywać się raz w tygodniu w czwartki w godzinach polekcyjnych (ustalane wspólnie na pierwszym spotkaniu z rodzicami).

Ilość miejsc jest ograniczona (grupy będą 4-osobowe), o uczestnictwie w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanie uczestnictwem w grupie należy zgłosić u Pani Psycholog lub Pedagog.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w Treningu Umiejętności Społecznych jest zapisanie się przez rodzica na równolegle prowadzone zajęcia dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców”.

Tematyka zajęć Szkoły dla Rodziców:

 • pogłębienie zrozumienia dziecka, jego uczuć, zachowania i potrzeb,
 • problematyka kar i nagród,
 • uczenie się formułowania  skutecznej pochwały,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • nabywanie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie,
 • przyglądanie się własnym potrzebom i stawianym sobie celom związanym z rodzicielstwem.

Szkoła dla Rodziców rozpocznie się w listopadzie. Zajęcia będą odbywać się w Domu św. Karola na ul. Pięknej 4 w Niepołomicach raz w tygodniu. Chęć uczestnictwa w zajęciach (po uprzednim zgłoszeniu dziecka na Trening Umiejętności Społecznych) rodzic może zgłosić telefonicznie: 12 281 5123 w dniach: poniedziałek (w godzinach 15:00 – 19:00) oraz środa i czwartek (w godzinach 8:00-12:00).

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Empatia”