dowóz

Zgodnie z art. 32 ust 5 i 6 oraz art. 39 ust.2,3,4,5 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (DZ.U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) Gmina Niepołomice w roku szkolnym 2019/2020 zapewnia dojazd do szkoły i ze szkoły tym uczniom, których odległość do szkoły przekracza:

  • w przypadku dzieci przedszkolnych – 3 km
  • w przypadku uczniów klas I-IV – 3 km
  • w przypadku uczniów klas V-VIII – 4 km.