Rozpoczęcie roku

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą,

mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

                                                                                              Adam Mickiewicz

Dobrego roku szkolnego życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom!