życzenia na wakacje

Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom dziękujemy

za cały rok szkolny oraz życzymy owocnego

i bezpiecznego wypoczynku.

Dyrekcja Szkoły