Deklaracje

Deklaracja uczestnictwa na zajęciach czwartej godz. w-f, języka obcego, wdż na rok szkolny 2020/2021

Dla obecnych klas III-V

Dla obecnych klas VI

Dla obecnych klas VII

 

Rezygnacja z WDŻ