IX Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

IX Festiwal Teatrów w Języku Angielskim „The Stage Is Yours” w Niepołomicach

Dobrze, gdy nauka języka obcego jest aktywna i przyjemna oraz zawiera elementy zabawy i angażuje emocje. Uczymy się przez działanie, więc jeśli chcemy mówić w języku obcym, zacznijmy mówić.

8 czerwca 2018 r. około stu uczniów w wieku 7-14 lat z wielkim zaangażowaniem mówiło w języku angielskim na scenie MCDiS podczas IX Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim „The Stage Is Yours”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w  Niepołomicach we współpracy z Małopolskim Centrum Dźwięku  i Słowa.

Celem organizatorów Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim „The Stage Is Yours” jest stwarzanie dzieciom ze szkół podstawowych z powiatu wielickiego okazji do mówienia w języku angielskim. Przygotowując się do Festiwalu, uczniowie ćwiczą prawidłową wymowę, intonację i  przyzwyczajają się do szybszego tempa mówienia. Jest to sposób na budowanie u dziecka pewności siebie, rozbudzanie motywacji i pozytywnego nastawienia do języka oraz podnoszenie poziomu wiedzy uczniów w zakresie literatury anglojęzycznej. Dzieci uczą się także współpracy w grupie, odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie, radzenia sobie z tremą podczas występów publicznych oraz polegania na sobie nawzajem, a dodatkowo mają okazję zintegrować się z  uczestnikami z innych szkół.

W tegorocznej edycji  Festiwalu udział wzięły grupy teatralne z klas 1-3 i 4-7 ze szkół podstawowych w  Jaroszówce, Kłaju, Grajowie,  Zagórzu i Niepołomicach.

Patronat Honorowy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Roman Ptak, który ufundował nagrody dla wszystkich uczestników. Wsparcia udzieliło także Wydawnictwo Oxford University Press.

W jury Festiwalu pracowali:

  • Marta Makowska, aktorka Staniąteckiej Grupy Teatralnej, reprezentująca Referat Promocji i Kultury w Niepołomicach,
  • Barbara Kowalska, nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Niepołomicach oraz
  • Marcus Bessinger, Amerykanin mieszkający w Polsce, właściciel szkoły LET’S Talk – English Language Coaching.

 

Wyniki w kategorii klas 1-3:

I miejsce – SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu „The World Is Sick”

II miejsce – SP im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce „The Giant Turnip”

III miejsce – SP im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach „The Little Red Hen”

Najlepszy plakat: SP im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce.

Najlepszy aktor: Błażej Grochot, SP w Zagórzu

Najlepsza aktorka: Zofia Krechowiecka, SP w Niepołomicach

Wyróżnienia indywidualne: Julia Kurpios (SP w Zagórzu), Marcel Szajnowski (SP w  Jaroszówce), Michał Nosal (SP w Zagórzu)

 

Wyniki w kategorii klas 4-7:

I miejsce – SP im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach „The Dance Show”

II miejsce – SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju, „Excalibur”

III  miejsce – SP im. S.Emilii Podoskiej w Grajowie, „Hansel and Gretel and the Creepy Woods”

Najlepszy plakat: SP im. S. Emilii Podoskiej w Grajowie

Najlepszy aktor: Charles Korabik, SP w Niepołomicach

Najlepsza aktorka: Emilia Kołodziej, SP w Kłaju

Wyróżnienia indywidualne: Aleksandra Ostromęcka (SP Niepołomice), Dominika Kaleta (SP Niepołomice), Karolina Kupiec (SP Grajów).

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Burmistrzowi MiG Niepołomice, Romanowi Ptakowi oraz Wydawnictwu Oxford University Press za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników, a także Dyrekcji i Pracownikom Małopolskiego Centrum Dźwięku i  Słowa za pomoc w organizacji wydarzenia.

Dziękujemy jury za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę podczas Festiwalu.

Słowa wdzięczności kierujemy w stronę widowni, która podczas każdej części Festiwalu wypełniła salę widowiskową po brzegi, a przybyła pod opieką nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w  Jaroszówce, z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w  Niepołomicach z klas 1-7 i  z  oddziałów gimnazjalnych.

Dziękujemy  nauczycielom przygotowującym uczniów do Festiwalu, wszystkim osobom, które pomogły w prezentacji każdej ze szkół i umożliwiły im przyjazd, a także dzieciom występującym na scenie za dostarczenie wspaniałych wrażeń.  Serdecznie zapraszamy Was do udziału za rok w  X  Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim „The Stage Is Yours” w  Niepołomicach.

 

Magdalena Pudo

SP im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach