ZEBRANIE INFORMACYJNE

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW
DZIECI PRZYJĘTYCH  DO KL. I

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

     

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Niepołomicach informuje, że 5 czerwca 2018 r. (wtorek) odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które od 1 września 2018 r. rozpoczną naukę w szkole w kl. I i oddziałach przedszkolnych.

– oddziały przedszkolne o godz. 17.00

– klasy pierwsze o godz. 18.00

Listy dzieci przyjętych z podziałem na klasy, zostaną wywieszone
29 maja 2018 r.

Na zebranie z dyrekcją oraz wychowawcami zapraszamy do budynku
Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 23.