Bezpieczny dom

Bezpieczny dom

25 kwietnia klas y 3a i 3b obejrzały przepiękną rewię na lodzie pt. “Królowa Śniegu”. Następnie odwiedziły strażaków pracujących w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tam dzieci przypomniały sobie zasady zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie mieli okazję zwiedzić “Bezpieczny dom”, w którym znajdowały się spalone sprzęty, gorące drzwi, zadymione pomieszczenie i stroje strażackie. Na zakończenie wizyty pokonaliśmy tor przeszkód przygotowany przez strażaków i obserwowaliśmy ich jak wyjeżdżali na akcję ratowniczą.