warsztaty nagroda

Warsztaty – nagroda

Zorganizowane przez Radę Rodziców warsztaty  – nagroda za konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

galeria