rekrutacja

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, iż rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach:

– oddziały przedszkolne:  od 2 marca do 3 kwietnia 2020 r.
– klasy pierwsze: od 2 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Karty zgłoszenia oraz  wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie uczniowskim szkoły,

– w poniedziałki, w godz.: 7.30 do 15.30,

-we wtorki, środy i czwartki, w godz.: 7.40 do 16.00

-w piątki, w godz.: 7.40 do 15.00

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).

Wnioski niekompletne lub niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

 

  1. Druki rekrutacyjne do pobrania:

a)      REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ– dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły*

Karta zgłoszenia

b)     REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły*

 Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej

c)      REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy nowo przyjętych dzieci

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

d)     KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – w oddziale przedszkolnym

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

  1. Szczegółowy harmonogram zostanie podany wkrótce.

 

  1. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

 

*przez obwód szkoły rozumie się obszar określony w załączniku do Uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r.