rekrutacja 2018

Zapisy do oddziałów przedszkolnych

oraz do klas pierwszych

na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że zapisy
– do oddziałów przedszkolnych będą trwały  od 1 marca do 31 marca 2018 r.
– do klas pierwszych będą trwały  od 1 marca do 15 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenia i zapisy, w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. 3 maja, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00  do  15.00. Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu).
Wnioski niekompletne, niepodpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Alina Jachimczak

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Regulamin rekrutacji