Podziękowanie dla Rady Rodziców za Kiermasz Świąteczny

Podziękowanie dla Rady Rodziców

za Kiermasz Świąteczny

W imieniu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, a w szczególności przewodniczącej – Pani Małgorzacie Klimie, za zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego oraz przekazanie dochodu z niego w kwocie 758 zł. Pieniądze te, uzyskane ze sprzedaży ozdób świątecznych, wykonanych przez uczniów i ich rodziców, zostaną najprawdopodobniej przeznaczone na naprawę lub zakup nowego sprzętu grającego dla SU.
Agnieszka Raszpunda