podziękowania od Ks. Jacka

“W 2017 r. szkoła przekazała Mieszkańcom Domu dla Niewidomych kwotę 1000 zł  uzyskaną ze zbiórki zakrętek.

Za tę formę pomocy otrzymaliśmy serdeczne podziękowania od ks. Jacka Ponikowskiego.”