godziny zajęć w oddziałach przedszkolnych

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych trwają od godziny 8.00 do godziny 13.00