zajęcia dodatkowe

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami zajęć dodatkowych – wspomagających i rozwijających.

Zapisy na te zajęcia będą prowadzone do dnia 22 września w sekretariacie uczniowskim.

propozycje zajęć