KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W NIEPOŁOMICACH Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

 

ul.3 Maja 23 ul. Szkolna 3
Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Festyn Rodzinny 22.09.2018
Ślubowanie klas I 12.10.2018 15.10.2018
Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018-01.01.2019
Wigilie klasowe 21.12.2018
Ferie Zimowe 14-27.01.2019
Święto Patrona Szkoły 04.03.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
Egzamin gimnazjalny 10-12.04.2019
Egzamin klas VIII 15-17.04.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 12.04.2019
15-17.04.2019
02.11.2018
02.05.2019 -dzień wolny odpracowany 22.09.2018r.
Zebrania z rodzicami 11.09.2018 12.09.2018
23.10.2018 24.10.2018
18.12.2018 19.12.2018
26.02.2019 27.02.2019
26.03.2019 27.03.2019
28.05.2019 29.05.2019
Konferencje klasyfikacyjne i rady pedagogiczne 10.09.2018
16.10.2018
20.11.2018
11.12.2018
08.01.2019 – konferencja klasyfikacyjna
19.02.2019
19.03.2019
kwiecień 2019
21.05.2019
11.06.2019 – konferencja klasyfikacyjna
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019