Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Książki dla klas O

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, wszyscy Uczniowie  z klas 1-7 otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów (oprócz religii).

Rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii, podręczniki do katechezy (Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. w Krakowie) kupują we własnym zakresie:

 

  • dla dzieci pięcioletnich “Jesteśmy dziećmi Bożymi”
  • dla I klasy szkoły podstawowej “Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
  • dla II klasy szkoły podstawowej “Kochamy Pana Jezusa”
  • dla III klasy szkoły podstawowej “Przyjmujemy Pana Jezusa”
  • dla IV klasy szkoły podstawowej “Słuchamy Pana Boga”
  • dla V klasy szkoły podstawowej “Wierzymy w Pana Boga”
  • dla VI klasy szkoły podstawowej “W Kościele umacniamy wiarę”
  • dla VII klasy szkoły podstawowej “Spotykamy się z żywym Słowem”.