Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA KOREKCJNO – KOMPENSACYJNE

 

L.p

 Uczniowie z klas Termin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  Sala  Prowadzący
1. 1a, 1b czwartek,

g. 12.45 – 13.30

3 Halina

Maciuszek

2. 1c piątek,

g. 12.45 – 13.30

102 Elżbieta

Kapel

3. 4c, 4d, 5a poniedziałek,

g. 8.55 – 9.40

110 Elżbieta

Kapel

4. 3c, 3e wtorek,

g. 12.45 – 13.30

102 Elżbieta

Kapel

5. 5d środa,

g. 12.45 – 13.30

102 Marta

Kożuch

6. 2c, 2g, 3h czwartek,

g. 12.45 – 13.30

102 Marta

Kożuch

7. 1d wtorek,

g. 11.40 – 12.25

110 Agnieszka

Bobowska

8. 3a poniedziałek,

g. 11.40 – 12.25

10 Agnieszka

Bobowska

9. 2a, 2f wtorek,

g. 13.40 – 14.25

15 Katarzyna

Kmiecik

10. 3d, 3b, 3f środa,

g. 12.45 – 13.30

6 Małgorzata

Bałos

11. 4a czwartek,

g. 12.45 – 13.30

7 Beata

Książek

12. 4b piątek,

g. 11.40 – 12.25

czytelnia Marzena

Górka

13. 5a poniedziałek,

g. 13.40 – 14.25

czytelnia Marzena

Górka

14. 4c, 4d wtorek,

g. 12.50 – 13.35

110 Małgorzata

Burda

15. 6b poniedziałek,

g. 13.40 – 14.25

15 Agata

Augustynek

16. 2a, 2d, 2h poniedziałek,

g. 8.00 – 8.45

27b Empatia,

Anna Kokoszka

17. 5b, 5e, 5f, 5g poniedziałek,

g. 8.55 – 9.40

27b Empatia,

Anna Kokoszka

18. 3h, 4e poniedziałek,

g. 12.45 – 13.30

27b Empatia,

Anna Kokoszka

19. 4e, 5a, 5b poniedziałek,

g. 13.40 – 14.25

27b Empatia,

Anna Kokoszka

20. 5b, 5c, 5f wtorek,

g. 12.45 – 13.30

27b Empatia,

Grażyna Michniak

21. 5d, 6a, 6c, 6e wtorek,

g. 13.40 – 14.25

27b Empatia,

Grażyna Michniak

ZAJĘCIA DODATKOWE – ROZWIJAJĄCE I WSPIERAJĄCE 2016/2017

KL. 1
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA DZIEŃ I GODZINA
Zajęcia wyrównawcze Ewa Paluch 4 Poniedziałek

(5 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze Anna Cendrowicz 5 Piątek

(6 lekcja)

Zajęcia ruchowe Izabela Kruczek 18 Poniedziałek

(5 lekcja)

Zajęcia ruchowe Małgorzata Bednarska 18/ s.g. Poniedziałek

(6 lekcja)

Kółko plastyczne Joanna Łach 6 Poniedziałek

(5 lekcja)

KL. 2
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA DZIEŃ I GODZINA
Zajęcia wyrównawcze-indyw. Izabela Witek 110 Czwartek

(6 lekcja )

Zajęcia wyrównawcze Anna Szewczyk 3 Poniedziałek

(6 lekcja )

Zajęcia wyrównawcze Agata Augustynek 12 Wtorek

(6 lekcja )

Zajęcia wyrównawcze Barbara Derus 104 Wtorek

(1 lekcja )

Zajęcia wyrównawcze Lucyna Szewczyk 110

102

Wtorek

(1 lekcja )

Wtorek

(2 lekcja )

Zajęcia wyrównawcze z j. angiel. Danuta Jaskółka 6

6

Piątek

(1 lekcja ),

Piątek

(6 lekcja )

Kółko przyrodnicze Anna Szewczyk 113 Poniedziałek

(7 lekcja )

Kółko  matematyczne Lucyna Szewczyk 102 Środa

(1 lekcja )

„Kolorowe czytanie bajek” – zaj. z el. bibliot. Katarzyna Kmiecik czytelnia Czwartek

( co 2 tyg.) (7 lekcja )

Kółko informatyczne Agnieszka Puła 207 Środa

(1 lekcja )

Kółko szachowe Krzysztof Karcz 107

107

Poniedziałek

(6 lekcja )

Wtorek

(7 lekcja)

Teatr Szkolny kl.2-6 Ewa Molter, Małgorzata Wróbel 210 Poniedziałek

(7,8 lekcja)

KL. 3
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA DZIEŃ I GODZINA
Zajęcia wyrównawcze Anna Omilianowska 10 Czwartek

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze Teresa Świętek 12 Czwartek

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze Beata Grodowska 104 Poniedziałek

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze Agata Łącka 106 Poniedziałek

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze

 

Monika Brotoń 2 Środa

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze

 

Mariola Kusak 105 Środa

(6 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze j.ang Agata Włodarczyk  

105

Poniedziałek

(6 lekcja)

Piątek

(6 lekcja)

Koło przyrodnicze Teresa Świętek 12 Środa

(5 lekcja)

Kółko plastyczne Beata Grodowska 104 Czwartek

(6 lekcja)

Kółko plastyczne Agata Łącka 106 Czwartek

(6 lekcja)

 

Teatr Szkolny kl.2-6

Ewa Kuś, Małgorzata Wróbel 210 Poniedziałek

(7,8 lekcja)

Innowacja pedagogiczna Anna Omilianowska 10 Wtorek

(6 lekcja)

Czwartek

(5 lekcja)

Innowacja pedagogiczna Mariola Kusak 105 Środa

(1 lekcja)

Piątek

(1  lekcja)

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE     

KL. 4-6
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA DZIEŃ I GODZINA
KÓŁKO POLONISTYCZNE Święch Marzena 202 Poniedziałek

8 lekcja

GAZETKA KLEKS KL. 4-6 Święch Marzena 108 Poniedziałek

7 lekcja

SAMORZĄDNOŚĆ Agnieszka Raszpunda 203 Wtorek

7,8 lekcja co drugi tydzień

KÓŁKO MATEMATYCZNE KL.5 Mazgaj Magdalena 206 Poniedziałek

2 lekcja

KÓŁKO MATEMATYCZNE KL.4 Joanna Hewelt 204 Czwartek

7 lekcja

KÓŁKO MATEMATYCZNE KL.6 Barbara Stachaczyk 200 Poniedziałek

8 lekcja (co 2 tyg.) ,

Środa 1 lekcja (co 2 tyg.)

KÓŁKO PRZYRODNICZE Romualda Siemianowska 210 Środa

7,8  lekcja

KÓŁKO INFORMATYCZNE KL.4-6 Puła Agnieszka 207 Poniedziałek

8 lekcja

MARATON Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Angelika Walasik noc w szkole
KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO Aneta Rożkieiwicz 202 Czwartek

7 lekcja

TEATR SZKOLNY- KL.2-6 Kuś Ewa, Wróbel Małgorzata 210 Poniedziałek

7,8 lekcja

DRAMA CLUB KL. 4-6 Pudo Magdalena 206 Środa, czwartek

8 lekcja

WARSZTATY SZTUKI ZDOBNICZEJ Joanna Jasińska -Bień 200 Środa

7 lekcja

KÓŁKO PLASTYCZNE KL. 4-6 Schabowski Mikołaj 26 Piątek

7,8 lekcja

WYCIECZKI  HIST. KL.-4-5 Schabowski Mikołaj Termin wyjazdu

do ustalenia

KÓŁKO HISTORYCZNE Bazarnik Dorota 209 Środa

7 lekcja

SCHOLA (JAZY) Kaczmarczyk Grzegorz Sobota

14.15-15.45

KÓŁKO LITURGICZNE(JAZY) Kaczmarczyk Grzegorz Piątek

17.00-17.30

SCHOLA Król Krzysztof, Muskus Marta Poniedziałek

9 lekcja

SKS KL. 4-6 Dominik Anna, Andrzej Frąś s.g. Czwartek

14.30-16.00

SKS KL. 4-6 Fraś Robert, Wojciech Turlik s.g. Poniedziałek

14.30-16.0

PIERWSZA POMOC – KL.5-6 Gryglak Aneta 211 Poniedziałek

7,8 lekcja

KÓŁKO MISYJNE-1-6 Wojteczek Danuta 3 Poniedziałek

1 lekcja (co 2 tyg.)

7 lekcja (co 2 tyg.)

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE kl.4-6

KL.4
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL   PROWADZACY SALA DZIEŃ I GODZINA
zaj. wyr. z mat. Joanna Hewelt 204 Poniedziałek

7 lekcja

zaj. wyr. z j.pol. Ewa Kluba 202 Poniedziałek

1 lekcja

Agnieszka Raczyńska-Raszpunda
zaj.wyr. z j.ang. Aneta Rożkiewicz 202 Środa

7 lekcja

 
KL.5
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL   PROWADZACY SALA DZIEŃ I GODZINA
zaj. wyr.  z mat. Mazgaj Magdalena 206 Poniedziałek

1 lekcja

Anna Buczek 23 Środa

7 lekcja

zaj. wyr. z j. pol. Renata Kołodziej 201 Poniedziałek

1 lekcja

zaj. wyr. j. ang. Angelika Walasik 201 Piątek

6 lekcja

KL.6
RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL   PROWADZACY SALA DZIEŃ I GODZINA
zaj. wyr. z mat. Barbara Stachaczyk 200 Poniedziałek

7 lekcja

zaj. wyr. j. pol. Joanna Jasińska -Bień 201 Środa

8 lekcja

zaj. wyr. j. ang. Paulina Walica 24

24

Wtorek

7 lekcja

Środa

1 lekcja