Komunikaty

Ważne informacje dla uczniów klas 8 i gimnazjalistów

– Nowy System Edukacji
– Kształcenie w liceach, technikach i szkołach branżowych
– Jak będzie wyglądać rekrutacja?
– Kryteria rekrutacji


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


INFORMACJA O DOWOZACH


List Ministerstwa Edukacji Narodowej

do Rodziców


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach
 (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 są prowadzone w szkole dla uczniów zajęcia z etyki  na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej. Zajęcia z etyki z są realizowane w wymiarze 1 godz. tygodniowo [§ 8 ust.2].

Nauka religii pozostaje we wszystkich klasach bez zmian.


DRUKI DO POBRANIA

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.3Maja – pobierz

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.Szkolnej – pobierz

Druk  dotyczący dowozu do szkoły- pobierz

 Deklaracja rezygnacji z zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie – pobierz