Pracownicy

Pracownicy szkoły 2016/2017

KADRA PEDAGOGICZNA

L.p. Nazwisko Nauczany przedmiot
1. mgr Krystyna Augustyńska   dyrektor szkoły
matematyka
2. mgr Elżbieta Siwek wicedyrektor
rewalidacja, wdż
3. mgr inż. Alina Jachimczak wicedyrektor

informatyka

4. mgr Joanna Jasińska – Bień język polski

wychowawca kl.6a

5. mgr Renata Kołodziej język polski

wychowawca kl.5c

6. mgr Katarzyna Kołodziej język polski, rewalidacja
7. mgr Kluba Ewa język polski
8. mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda język polski,

wychowawca kl.5d

9. mgr Marzena Święch język polski,

wychowawca kl.5f

10. mgr Bazarnik Dorota historia,

wychowawca kl.6b

11. mgr Mikołaj Schabowski historia, plastyka,

wychowawca kl.5b

12. mgr inż. Joanna Hewelt matematyka, technika,

wychowawca kl.4d

13. mgr Barbara Stachaczyk matematyka,

wychowawca kl.6d

14. mgr Krzysztof Karcz matematyka, informatyka, szachy, wychowawca kl.6c
15. mgr inż. Magdalena Mazgaj matematyka
16. mgr Magdalena Pudo język angielski,

wychowawca kl.6e

17. mgr Aneta Rożkiewicz język angielski,

wychowawca kl.4b

18. mgr Angelika Walasik język angielski,

wychowawca kl.5g

19. mgr Paulina Walica język angielski
20. mgr Agata Włodarczyk język angielski,

wychowawca kl.4e

21. mgr Aneta Gryglak przyroda
22. mgr Agnieszka Puła przyroda, informatyka
23. mgr Romualda Siemianowska przyroda,

wychowawca kl.5a

24. mgr Agata Augustynek edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca kl.2c
25. mgr Małgorzata Bałos edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.3f
26. mgr Monika Brotoń edukacja wczesnoszkolna

język angielski, wychowawca kl.3h

27. mgr Małgorzata Burda edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl.3g

28. mgr Katarzyna Kmiecik edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl.2a

29. mgr Lucyna Szewczyk edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2h
30. mgr Teresa Świetek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.3c
31. mgr Izabela Witek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2i
32. mgr Anna Cendrowicz edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.1c
33. mgr Barbara Derus edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2f
34. mgr Beata Grodowska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2d
35. mgr Beata Książek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.1d
36. mgr Mariola Kusak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.3b
37. mgr Halina Maciuszek edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca kl.1a
38. mgr Anna Omilianowska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.3a
39. mgr Ewa Paluch edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.1b
40. mgr Małgorzat Wróbel edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2d
41. mgr    Ewa Kuś
Zastępstwo: Ewa Molter
edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl.2g
42. mgr Agata Łącka edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.3e
43. mgr Anna Szewczyk edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.2e
44. mgr Małgorzata Bednarska wychowanie fizyczne,

wychowawca kl.4a

45. mgr Robert Fraś wychowanie fizyczne
46. mgr Wojciech Turlik wychowanie fizyczne, basen
47. mgr Anna Dominik wychowanie fizyczne,

wychowawca kl.4c

48. mgr Andrzej Frąś wychowanie fizyczne, basen
49. mgr Izabela Kruczek wychowanie fizyczne, basen
50. mgr Joanna Kopczyńska- Kopeć muzyka
51. mgr Aleksander Ostrowski muzyka
52. mgr Anna Buczek informatyka, technika,

wychowawca kl.5e

53. ks. mgr Grzegorz Kaczmarczyk religia
54. ks. mgr Krzysztof Król religia
55. ks. mgr Dariusz Karbowiak religia
56. s. mgr Mara Muskus religia
57. s. mgr Danuta Wojteczek religia
58. mgr Agnieszka Bobowska świetlica
59. mgr Małgorzata Bystrowska świetlica
60. mgr Joanna Łach świetlica
61. mgr Julita Komorowska świetlica
62. mgr Dominik Klejdysz świetlica
63. mgr Michał Horkawy świetlica, etyka
64. mgr Nina Niepomniaszczij świetlica
65. mgr Mateusz Siwek świetlica
66. mgr Jawiga Guzik świetlica, religia
67. mgr Dorota Lato wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału Ob
68. mgr Paulina Ptak wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału Oc
69.    mgr Magdalena Toroń

Zastępstwo: mgr Alicja Hyrc-Kątniak

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału Oa
70.    mgr Irena Ślusarczyk

 Zastępstwo: mgr Marzena Migdał

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału Od
71. mgr Marta Kożuch pedagog szkolny
72.    mgr Elżbieta Kapel psycholog szkolny
73. mgr Marzena Górka biblioteka
74. mgr Jadwiga Śliwa biblioteka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 1. mgr Karolina Krysiak
 2. inż. Katarzyna Socha
 3. Maria Wywiał
 4. Barbara Wywiał
 5. Iwona Janik
 6. mgr Magdalena Karcz
 7. Łukasz Górka
 8. Marcelina Kryza
 9. Elżbieta Suchan
 10. Cecylia Waś
 11. Maria Augustyn
 12. Urszula Jędrzejec
 13. Krystyna Nosal
 14. Anna Pieczonka
 15. Zofia Szcześniak
 16. Teresa Szczyligar
 17. Stanisława Wojas