Kalendarium roku 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Szkoły Podstawowej

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
Ślubowanie klas I 14.10.2016r.
Wigilia Klasowa 22.12.2016r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 01.01.2017r.
Ferie zimowe 30.01.2017 – 10.02.2017r.
Święto Patrona Szkoły 03.03.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 – 18.04.2017r.
Festyn Rodzinny 10.06.2017r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2016r. – Święto Edukacji Narodowej- dyżur opiekuńczo-wychowawczy, Ślubowanie kl. 1

31.10.2016r.- dyżur opiekuńczo-wychowawczy

02.05.2017r. – dyżur opiekuńczo-wychowawczy

Dzień wolny od zajęć dydakt.-wychow. 16.06.2017r. – (piątek)- odpracowany 10.06.2017r.-(sobota) Festyn Rodzinny
Proponowane spotkania z rodzicami 13.09.2016r. – zebranie ogólne

11.10.2016r. – konsultacje indywidualne

15.11.2016r. – zebranie ogólne

20.12.2016r.   – konsultacje indywidualne        

24.01.2017r. – zebranie ogólne

14.03.2017r. – zebranie ogólne

11.04.2017r.   – zebranie ogólne

16.05.2017r. – zebranie ogólne

Konferencje klasyfikacyjne 24.01.2017r.                  

14.06.2017r.

Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017r.

SEKRTARIAT UCZNIOWSKI czynny w:

         poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30,

         środę w godz. 8.00-16.00

ŚWIETLICA  SZKOLNA czynna codziennie w godzinach: 7:00 – 17:00

BIBLIOTEKA SZKOLNA  otwarta dla czytelników:

         poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 -14.45,

         środa w godz.– 11.30-13.00

         piątek w godz. 7.45 -13.45