Informacja o zajęciach etyka/religia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 będą prowadzone w szkole dla uczniów zajęcia z etyki z podziałem na 2 grupy wiekowe:

klasy 1-3 i klasy 4-6 (w zamian za religię, na pisemną prośbę Rodziców).

Nauka religii pozostaje we wszystkich klasach bez zmian.