Sponsorzy – Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Zakup wody do dystrybutorów.

Zakup aparatu fotograficznego – nagroda w konkursie„Odblaskowa szkoła”.

Zakup nagród dla oddziałów przedszkolnych – konkursy plastyczne.

Zakup projektora do tablicy interaktywnej.

Sfinansowanie animacji podczas zabawy karnawałowej.

Dofinansowanie wycieczek.

Dziękujemy.