Godziny pracy świetlicy

Godziny pracy szkolnej świetlicy: 7.00-17.00